Pro sedání dřeva bývají okna a dveře osazeny do stěny srubu kluzným způsobem tak, aby její konstrukce mohla dilatovat. Spoj se překrývá lištou. FOTO NORA A JAKUB ČAPRNKA

HOME

Reklama