SKELETOVÁ KONSTRUKCE vytvořená z masivních sloupů, dvojice průvlaků a zpevnění navzájem spojených dvojicí svorníků, které vytvářejí pevný spoj. Tento konstrukční systém umožňuje uvolnit interiér a použít v obvodových stěnách velké zasklené plochy. (www.huf-haus.com)

HOME

Reklama