Dalším prvkem, který vnáší vzruch do konzervativního zařízení domu, je barevný obraz v relaxační části obytného prostoru. Foto: Steve Montpetit

HOME

Reklama