Galerii, která je výrazným prvkem interiéru, navrhl architekt na základě žádosti klienta. Spojuje přízemí s prvním poschodím a současně akcentuje centrální bod domu, v němž rodina stoluje.

HOME

Reklama