Sklo otevírá interiér do krajiny, tráva tvoří plynulý přechod mezi okolním terénem a přístavbou, kámen evokuje původní terasovité zídky. FOTO: HERVÉ ELIENA, V2COM

HOME

Reklama