Prosklená přepážka člení prostor jen funkčně. Opticky zachovává kontinuitu vstupních prostor a obývacích částí, díky čemuž se obývací část jeví větší.

HOME

Reklama