Hlavní hmotu domu se sedlovou střechou doplňuje kubická hmota garáže, kterou odlišuje kromě tvaru i pojetí fasády.

HOME

Reklama