Rafinovaný prostor. Na otevřené denní místnosti je nejpůsobivější sám prostor – účelně členitý v půdorysu a působivě ve výšce.

HOME

Reklama