Velké zasklené plochy orientované na jih, co nejmenší na sever – to je optimální schéma pro dům, který má dosáhnut maximálních solárních zisků a minimalizovat tepelné ztráty okny. foto Inoutic

HOME

Reklama