29. 07. 2015
Diskuze (1)
Sdílet

Důležité jsou samozřejmě jeho parametry. Tepelněizolační schopnost samotného okna však nestačí, na výsledku se podepíše i jeho osazení či stínění a určitě záleží na ceně.

Otevírání

Tam, kde se o čerstvý vzduch stará systém nuceného větrání, se okna sice nemusejí otevírat, ale mohou – ať už z psychologického hlediska, nebo kvůli umývání. Navíc při delším výpadku proudu zabezpečí přísun čerstvého vzduchu. Na to, jak se budou otevírat, je nutné myslet hlavně u rozměrnějších oken a zasklených stěn. Při výběru vhodného typu kování byste měli zvážit, kolik prostoru zabere v místnosti otevřené okno, pamatujte i na hmotnost velkého zasklení. Ne všechna okna se však musejí dát otevírat – pevné okno má větší plochu skla, což znamená lepší parametry, více světla i větší solární zisky, nehrozí ani ztráty netěsnostmi okenního křídla. A konečně, je levnější.

Boční vedení venkovních žaluzií elegantně skryté pod omítkou umožňují tzv. zateplovací polystyreny se zabudovanými vodicími lištami, určenými na ostění. Zároveň zamezují vzniku tepelných mostů v okolí okna. foto K-System

Boční vedení venkovních žaluzií elegantně skryté pod omítkou umožňují tzv. zateplovací polystyreny se zabudovanými vodicími lištami, určenými na ostění. Zároveň zamezují vzniku tepelných mostů v okolí okna. foto K-System

Pozor! Více skleněných tabulí a velké rozměry znamenají vyšší hmotnost zasklení, což je nutné zohlednit v konstrukci rámu i kování. A to se samozřejmě projeví na ceně okna i montáže.

Zasklení

Dnes se běžně používají izolační trojskla s hodnotou Ug = 0,7 až 0,5 W/(m2 . K). Mezery mezi jednotlivými tabulemi skla se vyplňují vzácnými plyny (argon, krypton), které výborně izolují. S klesajícím „účkem“ však klesá i schopnost zasklení propouštět sluneční záření (označuje se g), čímž se snižují tepelné zisky. Důležité je tedy zvolit rozumný poměr mezi parametry Ug a g. Zasklení v rodinných domech by měla mít g ≥ 0,5, v pasivních domech se vyžadují větší solární zisky, proto se doporučuje g = 0,6. U zasklení se setkáte i s pojmem distanční či teplý rámeček – používá se na eliminování tepelného mostu v místě spojení skleněných tabulí. Díky tomu se zvýší povrchová teplota okna a odstraní se riziko kondenzace.

Dobrých tepelnětechnických parametrů se u zasklení dosahuje snáze než u okenního rámu, což je výhodné využít k dosažení požadovaných vlastností celého okna – například při osazení standardního izolačního trojskla s Ug = 0,7 W/(m2 . K) do standardního plastového rámu s hodnotou Uf = 0,95 W/(m2 . K) se dosáhne celkového součinitele prostupu tepla oknem Uw = 0,88 W/(m2 . K). Protože všechny komponenty jsou na trhu standardní, výsledek je ekonomicky výhodný.

Na předsazenou montáž okna jsou v nabídce i systémová řešení, např. firma Tremco illbruck nabízí speciální nosné profily na kotvení s vyložením okna od 35 do 200 mm. foto Tremco illbruck

Na předsazenou montáž okna jsou v nabídce i systémová řešení, např. firma Tremco illbruck nabízí speciální nosné profily na kotvení s vyložením okna od 35 do 200 mm. foto Tremco illbruck

Sofistikovanou alternativou pro utěsnění oken jsou stlačitelné těsnicí pásky, které v sobě spojují tři funkce: parotěsnost, paropropustnost i tepelnou izolaci. foto Tremco illbruck

foto Tremco illbruck

Sofistikovanou alternativou pro utěsnění oken jsou stlačitelné těsnicí pásky, které v sobě spojují tři funkce: parotěsnost, paropropustnost i tepelnou izolaci. foto Tremco illbruck

Sofistikovanou alternativou pro utěsnění oken jsou stlačitelné těsnicí pásky, které v sobě spojují tři funkce: parotěsnost, paropropustnost i tepelnou izolaci. foto Tremco illbruck

Odborník radí
Ondřej Fridrich,
marketingový manažer společnosti Inoutic

Technologie vlepovaných skel zvyšuje pevnost celé konstrukce okna a umožňuje vyrábět plastová okna velkých rozměrů. Okna s vlepenými skly mají též lepší izolační vlastnosti, protože v plastových profilech nemusejí být použity kovové výztuže, které jinak vytvářejí tepelné mosty a zhoršují izolační vlastnosti oken.
Při dosahování pasivního standardu se využívá především synergie rámu s různými typy zasklení – nedostačující hodnoty tepelněizolační schopnosti rámu lze v některých případech zlepšit kvalitnějším sklem. Velmi silné zasklení může omezovat přístup světla do místnosti, stejně jako příliš robustní, široké a vysoké okenní profily. Z tohoto hlediska je důležité brát v úvahu i celkovou energetickou bilanci mezi solárními zisky a ztrátami tepla okny.
Pozor na cenu! U podezřele levných oken nemusí kvalita odpovídat našim standardům. Podezřele nízká cena naznačuje, že výrobek nesplňuje některou nebo více z požadovaných základních technických vlastností, například tepelněizolační či hygienické parametry, požadavky na hořlavost, odolnost, mechanické vlastnosti apod. O kvalitě okna napoví i záruční lhůta.

Tepelněizolační schopnost okna by měla být sladěna s parametry ostatních obvodových konstrukcí – není rozumné dávat špičkové okno do běžného domu a naopak. foto Makrowin

Tepelněizolační schopnost okna by měla být sladěna s parametry ostatních obvodových konstrukcí – není rozumné dávat špičkové okno do běžného domu a naopak. foto Makrowin

Nízkoenergetická stavba permakulturní ekofarmy, vybavená energeticky úspornými dřevěnými okny od společnosti Makrowin.

Stínění

Zasklená plocha je nejen místem úniku tepla, ale i zdrojem solárních zisků. V energeticky úsporných stavbách je cílem minimalizovat tepelné ztráty a maximalizovat zisky v zimě, v létě je třeba chránit interiér před přehříváním. Především u jižně orientovaných oken se bez stínění neobejdete. Nejúčinnější je z exteriérové strany, přičemž elegantní řešení bývají většinou součástí obvodové konstrukce (například skryté roletové boxy nad oknem), proto je třeba s nimi počítat už při projektování domu.

Profil Eforte značky Inoutic se stavební hloubkou 84 mm, standardní ocelovou výztuží a bez přídavných izolačních prvků dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla rámem Uf = 0,95 W/(m2. K). Standardu pasivního domu Uw = 0,80 W/(m2 . K) lze dosáhnout za velmi příznivou cenu s obvyklým trojsklem. Profil získal Certifikát oficiální certifikační autority, Institutu pro pasivní domy v Darmstadtu. foto Inoutic

Profil Eforte značky Inoutic se stavební hloubkou 84 mm, standardní ocelovou výztuží a bez přídavných izolačních prvků dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla rámem Uf = 0,95 W/(m2. K). Standardu pasivního domu  Uw = 0,80 W/(m2 . K) lze dosáhnout za velmi příznivou cenu s obvyklým trojsklem. Profil získal Certifikát oficiální certifikační autority, Institutu pro pasivní domy v Darmstadtu. foto Inoutic

Uf (tepelná prostupnost rámem) = 0,95W/(m2 . K)
Ug (tepelná prostupnost sklem) = 0,60 W/(m2 . K)
Uw (tepelná prostupnost oknem) = 0,80 W/(m2 . K)

Rám

Dřevo má přirozeně dobré izolační vlastnosti, výrobci hliníkových a plastových profilů zlepšují jejich vlastnosti vkládáním tepelněizolačních materiálů či prvků, tvarováním komor či zvyšováním jejich počtu, nebo nahrazují ocelové výztuže nosnými prvky z materiálů s menší tepelnou vodivostí. Při snaze o zlepšení tepelněizolačních parametrů se však nemohou příliš zvětšovat rozměry profilu – pohledová výška a stavební hloubka. To by totiž znamenalo méně denního světla v interiéru a nevzhlednou fasádu.

K aktuálním trendům patří dřevo-hliníková okna. Z exteriérové strany rámu je hliník, který zabezpečuje odolnost proti povětrnostním vlivům i mechanickému poškození, minimální náročnost na údržbu a dlouhou životnost. Nabídka hliníkových „klipů“ umožňuje též dokonalé sladění s fasádou. Dřevo ze strany interiéru zase působí útulně, plní nosnou funkci a zabezpečuje výborné tepelnětechnické parametry rámu. FOTO MAKROWIN

FOTO MAKROWIN

K aktuálním trendům patří dřevo-hliníková okna. Z exteriérové strany rámu je hliník, který zabezpečuje odolnost proti povětrnostním vlivům i mechanickému poškození, minimální náročnost na údržbu a dlouhou životnost. Nabídka hliníkových „klipů“ umožňuje též dokonalé sladění s fasádou. Dřevo ze strany interiéru zase působí útulně, plní nosnou funkci a zabezpečuje výborné tepelnětechnické parametry rámu. FOTO MAKROWIN

K aktuálním trendům patří dřevo-hliníková okna. Z exteriérové strany rámu je hliník, který zabezpečuje odolnost proti povětrnostním vlivům i mechanickému poškození, minimální náročnost na údržbu a dlouhou životnost. Nabídka hliníkových „klipů“ umožňuje též dokonalé sladění s fasádou. Dřevo ze strany interiéru zase působí útulně, plní nosnou funkci a zabezpečuje výborné tepelnětechnické parametry rámu. FOTO MAKROWIN

Osazení

Pro pasivní domy je typická silná vrstva tepelné izolace a okna osazená právě v této úrovni – zamezí se tím vzniku tepelného mostu v místě ostění, nadpraží a parapetu a okno zároveň nevypadá „utopené“ ve fasádě. Na tzv. předsazenou montáž okna jsou v nabídce i systémová řešení. U klasického osazení v úrovni zdiva je důležité zateplit ostění dostatečně silnou vrstvou izolace (30 až 40 mm). Progresivní výrobci proto nabízejí rámy s vysokými profily, které umožní odstranit tepelný most v tomto místě i dosáhnout harmonického vzhledu fasády. Nejvhodnější pozici okna v ostění musí určit projektant výpočtem.

Profily ze stabilizovaného tvrzeného PVC se osvědčily pro své vlastnosti a přístupnou cenu.V nabídce jsou v různých barevných vyhotoveních – od dekoru dřeva přes živé barvy až po povrchovou úpravu se vzhledem hliníku či profily s hliníkovým krytem, který dodává prémiovému plastovému oknu autentický kovový vzhled. FOTO INOUTIC

Profily ze stabilizovaného tvrzeného PVC se osvědčily pro své vlastnosti a přístupnou cenu.V nabídce jsou v různých barevných vyhotoveních – od dekoru dřeva přes živé barvy až po povrchovou úpravu se vzhledem hliníku či profily s hliníkovým krytem, který dodává prémiovému plastovému oknu autentický kovový vzhled. FOTO INOUTIC

Utěsnění

V osazovací spáře, tedy místě napojení okna na konstrukci domu, je potřeba umožnit dilataci okna (roztahování a stahování při změnách teploty) i zabezpečit dostatečnou tepelnou izolaci. Hlavně v domech s nuceným větráním (nízkoenergetických a pasivních) se zároveň nesmí ani v tomto detailu porušit vzduchotěsnost. Zabezpečí to vhodná tepelná izolace (stlačitelná páska nebo PUR pěna) spolu s těsnicími páskami (z interiérové strany parotěsná, z exteriérové vodotěsná a paropropustná), které se napojí na vzduchotěsný obal domu.

 

Všímejte si účka

Pokud jde o únik tepla, okna jsou slabým místem v izolačním obalu domu. Chcete-li okno, které co nejlépe izoluje, všímejte si součinitele prostupu tepla U (W/(m2 . K)), který vyjadřuje tepelněizolační schopnost – udává množství energie, která projde za hodinu plochou s velikostí 1 m², při rozdílu teplot na vnitřní a vnější straně 1 kelvin. Čím menší je U, tím lépe materiál nebo konstrukce izoluje.
U okna se setkáte se třemi hodnotami U, které se odlišují indexem:
Ug – pro sklo (z anglického glass),
Uf – pro rám (z anglického frame),
Uw – pro celé okno (z anglického window).
Při výběru jsou důležité parametry celého okna, tedy hodnota Uw, zároveň by mezi součiniteli pro sklo a rám neměl být příliš velký rozdíl. V takovém případě by se velmi lišily parametry malých oken, kde je větší podíl rámu, a velkých oken s vyšším podílem skla.

Připravila Erika Kuhnová
Foto archiv firem
Zdroj časopis HOME speciál jaro 2015, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Montáž plastových oken NED a pasivní domy Oprava plastových oken Stavební materiály
Tagy: energetický certifikát okno pasivní domy stavebni materialy
Sdílejte článek

Diskuze

  • Rád bych doplnil tento článek o pár dalších důležitých faktů. Pokud chcete kvalitní okna, žádejte plastový profil třídy „A“, je nejtlustší a tak je na něj použito nejvíce materiálu. Okna z prvoplastu lépe drží ve svárech. Vždy je důležité si zjišťovat, odkud okna pochází. Na našem trhu je bohužel spousta překupníků oken, kteří logicky nemohou zaručit kvalitu oken, když nestojí za jejich výrobou. Nakonec je potřeba mít všechna tato fakta uvedena v kupní smlouvě, aby vás prodejce nemohl ošidit a dodal opravdu okna, jaká byla objednána.

    Jirka U.