Zdroj: Tomáš Dittrich

Jak postavit dům s téměř nulovou potřebou energie

29. 11. 2021
Diskuze (1)
Sdílet

Pokud jste se rozhodli postavit si rodinný dům, pro získání stavebního povolení musí stavba splňovat podmínku téměř nulové potřeby energie. Jak toho docílit se zděnou „klasikou“?

Legislativa, která upravuje pravidla při stavbě rodinných domů, je přísnější než v minulosti – cílem je, aby se domy stavěly tak, že na jejich provoz bude potřeba čím dál tím méně energie. Nároky na budovy a jejich konstrukci se v předem stanovených intervalech zvyšovaly, přičemž v lednu minulého roku jsme se dostali na cílové hodnoty. Jednu část požadavků je přitom potřebné splnit samotnou stavbou, druhá se týká jejího technického vybavení.

Přečtěte si také:
Nízkoenergetická venkovská vila s maximálním komfortem bydlení a s minimální údržbou

Stavba se posuzuje podle normy ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov, která stanovuje požadavky na minimální tepelněizolační vlastnosti stavebních konstrukcí a spotřebu energie na provoz budovy. Určuje například povinné hodnoty součinitelů prostupu tepla U u jednotlivých obvodových konstrukcí (jinak řečeno jejich izolační schopnost) a její součástí je také energetické kritérium, tedy limity na potřebu tepla na vytápění. Nejdůležitější při hodnocení je přitom tzv. kritérium hospodárnosti, tedy množství energie potřebné na provoz, podle kterého musí již dnes všechny novostavby dosáhnout parametrů kategorie budova s téměř nulovou potřebou energie. Požadavky na tepelněizolační vlastnosti obvodových stěn nebo střechy se nezměnily. Důvod je zcela logický, respektive ekonomický. Se zvětšováním tloušťky tepelné izolace se totiž nezvyšuje hodnota U konstrukce přímo úměrně, od jisté tloušťky má přidávání dalších centimetrů jen minimální efekt a je tudíž ekonomicky neefektivní. Podobně je to také s vlivem „U-čka“ stěn a střechy na energetické ukazatele.

Moderní zdicí materiály, které splňují dosavadní normové požadavky na obvodové zdi, jsou vhodné také na obvodové zdi téměř nulových domů, a to bez dodatečného zateplení nebo zvětšování tloušťky zdiva. Výhodou jednovrstvé zděné stěny je přitom snadná realizace, dlouhá životnost a stabilní vlastnosti.

A jelikož cílem je snižování energetické náročnosti budov, které je zároveň ekonomicky efektivní, nejsou zapotřebí ani silnější zdi, ani větší tloušťka tepelné izolace na střeše. Dům s téměř nulovou potřebou energie lze totiž postavit také použitím stejných materiálů a konstrukcí stěn a střechy jako doposud. Změnily se ale požadavky na součinitel prostupu tepla U otvorových konstrukcí, tedy oken a dveří, které jsou od minulého roku přísnější. Přísnější je rovněž kritérium hospodárnosti, a to o polovinu. Od začátku minulého roku musí novostavby dosáhnout kategorii téměř nulové potřeby energie, ve které na vytápění stačí méně než 15 kWh/m² a rok.

01_HELUZ_RD Myslkovice_foto Tomas Dittrich_03

Zdroj: Tomáš Dittrich

Rodinný dům v jihočeských Myslkovicích si pro sebe postavil projektant, možná také díky tomu je precizně promyšlený a splňuje standard pasivního domu (s měrnou potřebou tepla na vytápění do 15 kWh/m² a rok), resp. podle terminologie legislativy stavby s téměř nulovou potřebou energie. Dům je vyzděný z cihel HELUZ FAMILY 50 2in1 bez dodatečného zateplení, důležitou roli však hraje také jeho jednoduchý tvar a orientace na světové strany. www.heluz.cz

Jak dosáhnout požadované potřeby energie?

Pokud jde o zdicí materiály, ze kterých se v našich končinách staví rodinné domy, dosud nejčastěji používané tvarovky jsou vhodné také pro stavbu domů s téměř nulovou potřebou energie. Na to stačí i aktuální dostupné formáty. Zvětšování tloušťky obvodového zdiva, a tudíž i formátu zdicích materiálů nad 50 cm není efektivní. Jak ale splnit se stejnými materiály dvojnásobně přísnější limit, který platí při hodnocení energetické hospodárnosti? Je potřebné se vrátit k pravidlům stavby energeticky pasivních domů, u nichž celá tato cesta ke snižování spotřeby energie na vytápění budov vlastně začala. Mnohé z těchto principů jsou totiž velmi účinné, a přitom neznamenají dramatické zdražování stavby.

Přečtěte si také:
Nízkoenergetická dřevostavba, v níž se majitelé cítí jako na dovolené

Jak tedy dosáhnout požadovaných hodnot energie potřebné na vytápění domů, které jsou ve srovnání s uplynulými lety poloviční? Celý trik je v tom, že je zapotřebí co nejvíce snížit tepelné ztráty všemi dostupnými způsoby a současně zvýšit pasivní tepelné zisky. Nic z toho přitom není novinkou. Solární zisky lze účinně zvýšit například vhodnou orientací co největších prosklených ploch. Tepelné ztráty lze snížit nejen lepší tepelněizolační schopností obvodových konstrukcí, ale také vhodným tvarem domu a omezením ztrát tepla větráním. Co konkrétně znamenají poslední dvě možnosti a jak s nimi lze pracovat?

Bungalovy mohou být dražší

Na velké jižně orientované prosklené plochy jsme si tak zvykli, že si bez nich dnešní bydlení v rodinném domě už ani nedokážeme představit. Ale vliv přísnějších požadavků se projevuje novým způsobem na tvaru novostaveb. To, kolik tepla musíte dodat do domu, abyste ho vytopili, totiž nezávisí pouze na kvalitě zateplení. Větší tepelné ztráty, a tudíž i zvýšení potřeby energie na vytápění, lze připsat na účet i složitému tvaru nebo různým výstupkům. Ty ovlivňují faktor tvaru, tedy poměr ochlazovaného povrchu stavby k jejímu vnitřnímu (vytápěnému) objemu, který může být velmi důležitý – protože čím větší je povrch stavby, kterým může teplo unikat, tím více energie budete potřebovat na vytápění jejího vnitřního objemu.

Přečtěte si také:
Nízkoenergetický dům v pražské Lhotce nevyčnívá z okolní zástavby, a přitom je jedinečný

Avšak nejen komplikované, nýbrž také jednoduché přízemní domy mají tento poměr nepříznivý, oblíbené bungalovy tedy mohou být z pohledu energetické efektivnosti nevýhodnou volbou. Ani s obvodovými konstrukcemi, které vysoce převyšují požadavky dnešní normy, se totiž potřeba tepla na vytápění přízemního domu nedostane bez technické podpory pod požadovanou hranici energetické hospodárnosti. V tomto ohledu bude tedy výhodnější postavit patrový dům s co nejjednodušším tvarem – to bude totiž znamenat nižší investici do obvodových konstrukcí i do technického vybavení na to, abyste se dostali na požadovaný standard téměř nulového domu.

Limit na energetickou hospodárnost (potřebu tepla) téměř nulových domů nemusí stavba splňovat ani tehdy, když bude mít všechny konstrukce normou předepsaných parametrů – důvodem může být například také to, že má nevýhodný tvar. Jedinou možností je v takovém případě větrání s rekuperací.

Technická podpora

Další možností na snížení tepelných ztrát je zpětné získávání tepla, tedy řízené větrání s rekuperací. Při klasickém větrání totiž uniká okny asi 40 % tepla a právě tyto ztráty dokážou rekuperační jednotky významně eliminovat. Dnešní rekuperace mají běžně účinnost kolem 80 %, což znamená, že ze vzduchu, který se z domu odvádí, se 80 % tepla odevzdá čerstvému vzduchu, který do domu přichází. Tím lze snížit celkové tepelné ztráty, a tudíž i potřebu energie na vytápění, o více než 30 %. Obvykle tak lze elegantně splnit limit stanovený kritériem energetické hospodárnosti pro domy v téměř nulovém standardu.

PRAKTICKÝ TIP

Prosklené plochy s vhodnou orientací znamenají vyšší tepelné zisky, a tudíž i nižší potřebu energie na vytápění v zimě. V létě ale mohou být příčinou nepříjemného prohřívání interiéru, je proto důležité pamatovat také na jejich stínění. V tomto ohledu mohou být chytrým řešením speciální nadokenní překlady, do kterých lze stínicí techniku ukrýt. Hlavní předností nové generace nosného roletového a žaluziového PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 je variabilní velikost vnitřního prostoru – vybíráním jednotlivých částí izolace se vnitřní schránka překladu přizpůsobuje tvarem i rozměry potřebám různých žaluzií, rolet nebo screenů. www.heluz.cz

Nosný překlad roleta

Zdroj: Heluz

VÝROBCI DOPORUČUJÍ na obvodové zdi téměř nulových domů

Cihla HELUZ FAMILY broušená splňuje doporučované hodnoty (lepší než požadované) bez potřeby dodatečného zateplení při tloušťce zdiva 500 mm – součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/(m2.K). Cihly HELUZ FAMILY 2in1 plněné tepelným izolantem (polystyrenovými kuličkami) splňují doporučované hodnoty již od šířky 440 mm (U = 0,13 W/(m2.K)), při šířce 500 mm dosahují součinitele prostupu tepla jen U = 0,11 W/(m2 . K). www.heluz.cz

cihly

Zdroj: Heluz

Cihly broušené Porotherm 50 T Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 500 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty v cihlách (voda po ní stéká). Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi, která se nanáší na celou plochu ložných spár. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi AM. www.wienerberger.cz

Cihla

Zdroj: Wienerberger

Ze sortimentu společnosti Xella pohodlně splňují požadavky normy pórobetonové tvárnice Ytong Lambda YQ s tloušťkou 450 mm (U = 0,18 W/(m2 . K)). Pokud jsou potřené ještě lepší parametry, k dispozici jsou tvárnice Ytong Lambda YQ s tloušťkou 500 mm (U = 0,16 W/(m2 . K)). K výhodám pórobetonu patří homogennost tvárnic ve všech směrech a snadná opracovatelnost (např. pilkou), což umožňuje jednoduše vyřešit rozličné detaily bez vzniku tepelných mostů. www.ytong.cz

Pórobetonová tvárnice

Zdroj: Xella

Společnost KM BETA doporučuje ze svého portfolia zdivo KMB Sendwix, které je součástí systému pro nízkoenergetické a pasivní domy. Ke specifikám tohoto zdicího systému patří kombinace vápenopískových tvárnic s vysokou objemovou hmotností, ze které vyplývá mimořádná pevnost a vynikající akumulační schopnost, s izolantem, který zajišťuje požadované tepelněizolační vlastnosti.

Cihla

Zdroj: KM BETA

Zdivo v kombinaci s vhodnou variantou izolantu tak nabízí variabilitu u skladby obvodových stěn a umožňuje optimálně nastavit jejich výsledné parametry, eliminuje také vznik tepelných mostů (např. při tloušťce zdiva 175, 200 nebo 240 mm a 300 mm silném izolantu dosahuje systém hodnoty U = 0,12 W/(m² . K)). www.km-beta.cz

Připravila: Erika Kuhnová

Foto: Tomáš Dittrich, Xella, KM BETA, Wienerberger, Heluz

Zdroj: Časopis HOME

Kategorie: NED a pasivní domy
Tagy: Energeticky úsporné domy legislativa a finance nizkoenergeticke domy stavební normy stavební systémy
Sdílejte článek

Diskuze

 • Hezká reklama na Heluz, ale ony existují i jiné materiály, ze kterých se dá postavit pěkný dům (nemyslím tím dřevostavbu, ta je dobrá na zahradní domek na nářadí).
  Rekuperace supr, ale co ty rozvody, jak budou vypadat za 10 let, plný plísně a hniloby, na alergie jak dělaný. Vyčistit to nikdy nepůjde úplně a taky to bude stát balík.
  Co třeba zmínit:
  – vyvarovat se střešních oken (tepelný most, hniloba, po pár letech to začne zlobit ať je to jakákoliv značka).
  – pořadně izolovaný lůžka parapetů zevnitř i zvenku
  – izolace kolem špalet oken

  U domu s nízkou spotřebou energie se každá i relativní nedotažená drobnost už dost projeví.

  Petr