Profil Eforte značky Inoutic se stavební hloubkou 84 mm, standardní ocelovou výztuží a bez přídavných izolačních prvků dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla rámem Uf = 0,95 W/(m2. K). Standardu pasivního domu Uw = 0,80 W/(m2 . K) lze dosáhnout za velmi příznivou cenu s obvyklým trojsklem. Profil získal Certifikát oficiální certifikační autority, Institutu pro pasivní domy v Darmstadtu. foto Inoutic

HOME

Reklama