Příprava podkladu. Nejdříve je třeba zhotovit zakládací maltu, která se dokonale znivelizuje. Poté se nanese na asfaltový pás a stáhne se pomocí hliníkové latě. Zakládací maltové lože se nanáší po jednotlivých úsecích. FOTO HELUZ

HOME

Reklama