První řada cihel. Cihly první řady se pokládají zlehka do čerstvé zakládací malty ihned po nanesení kratších úseků zakládacího maltového lože. Při pokládce se nesmí bořit do malty. Poloha cihel se kontroluje vodováhou. FOTO HELUZ

HOME

Reklama