6. Kontrola polohy Během zdění se neustále kontroluje správná poloha a napnutí zdicí šňůry. Svislost zdiva se kontroluje pomocí vodovah nebo olovnice. Na korekci vzájemné rovinnosti cihel se použije gumové kladivo a vodováha. FOTO Heluz

HOME

Reklama