Stavíme obvodové zdi z broušených cihel plněných polystyrenem

10. 08. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Po zpřísnění požadavků na tepelněizolační vlastnosti přišli výrobci s cihlami, které mají dutiny vyplněné izolačním materiálem. Jedním z vhodných je například expandovaný polystyren. Kuličky expandovaného polystyrenu jsou v dutinách hezky zafixované.

Náročnost: +++++
Čas: 2 týdny
Lidé: 2 až 3
Období: jaro, léto, podzim

KONTROLNÍ SEZNAM

MATERIÁL
cihly na obvodové zdivo
Family 44 2in1 – základní
247 × 440 × 249 mm
Family 44 2in1 K – krajová
247 × 440 × 249 mm
Family 44 2in1 K-1/2 – poloviční krajová
125 × 440 × 249 mm
Family 44 2in1 R – rohová
187 × 440 × 249 mm
• zakládací malta
Malta SB
papírový pytel, 25 kg
nebo
Malta SB Z (zimní)
papírový pytel, 25 kg
• tenkovrstvá malta
HELUZ lepidlo
papírový pytel, 25 kg
nebo
zdicí pěna
HELUZ pěna
plechová dóza, 750 ml

Nářadí
• nivelační souprava (rotační laser)
• vyrovnávací souprava
• stativ
• hliníková lať délky 2,5 m
• pila na řezání cihel kotoučová nebo ruční
• ponorné míchadlo
• míchačka
• vědro
• válec na nanášení celoplošného lepidla
• gumové kladivo
• vodováha
• olovnice
• malířská štětka
• zednická lžíce
• zubové hladítko
• zednická šňůra

POSTUP

1. Zaměření výšky V místě budoucí stěny se nivelačním prístrojem a latí výškově zaměří základová deska a určí se bod na založení maltového lůžka. V tomto místě má být jeho tloušťka přibližně 10 mm. FOTO Heluz

1. Zaměření výšky
V místě budoucí stěny se nivelačním prístrojem a latí výškově zaměří základová deska a určí se bod na založení maltového lůžka. V tomto místě má být jeho tloušťka přibližně 10 mm.

2. Tloušťka zakládací malty Přesná tloušťka maltového lůžka se určí pomocí nivelizační soupravy, která sestává ze dvou nastavitelných lišt. Na jejich nastavení se použije nivelační přístroj a lať. FOTO Heluz

2. Tloušťka zakládací malty
Přesná tloušťka maltového lůžka se určí pomocí nivelizační soupravy, která sestává ze dvou nastavitelných lišt. Na jejich nastavení se použije nivelační přístroj a lať.

3. Šířka zakládací malty Podle tloušťky stěny se nastaví i potřebná šířka maltového lůžka a vodováhou se zkontroluje vodorovná poloha obou lišt. Po nastavení lišt lze na připravený podklad nanést zakládací maltu. FOTO Heluz

3. Šířka zakládací malty
Podle tloušťky stěny se nastaví i potřebná šířka maltového lůžka a vodováhou se zkontroluje vodorovná poloha obou lišt. Po nastavení lišt lze na připravený podklad nanést zakládací maltu.

4. Výškové vyrovnání Na vyrovnání malty se používá hliníková lať, která se táhne po nastavených lištách. Malta se nanáší po úsecích. Postupně se překládá vždy poslední lišta ve směru nanášení a nastaví se do stejné výšky. FOTO Heluz

4. Výškové vyrovnání
Na vyrovnání malty se používá hliníková lať, která se táhne po nastavených lištách. Malta se nanáší po úsecích. Postupně se překládá vždy poslední lišta ve směru nanášení a nastaví se do stejné výšky.

5. Založení rohu Zdění začíná založením rohů. Vazba rohů u stěny s tloušťkou 440 mm se realizuje pomocí polovičních krajových a rohových cihel. Po založení rohů se z vnější strany cihlových bloků napne zdicí šňůra. FOTO Heluz

5. Založení rohu
Zdění začíná založením rohů. Vazba rohů u stěny s tloušťkou 440 mm se realizuje pomocí polovičních krajových a rohových cihel. Po založení rohů se z vnější strany cihlových bloků napne zdicí šňůra.

6. Kontrola polohy Během zdění se neustále kontroluje správná poloha a napnutí zdicí šňůry. Svislost zdiva se kontroluje pomocí vodovah nebo olovnice. Na korekci vzájemné rovinnosti cihel se použije gumové kladivo a vodováha. FOTO Heluz

6. Kontrola polohy
Během zdění se neustále kontroluje správná poloha a napnutí zdicí šňůry. Svislost zdiva se kontroluje pomocí vodovah nebo olovnice. Na korekci vzájemné rovinnosti cihel se použije gumové kladivo a vodováha.

7. Založení první řady První řada cihel se klade do čerstvého vyrovnávacího maltového lůžka. Podél napnuté šňůry se ukládají cihly do maltového lůžka, a to od krajů do středu zdiva zasouváním per do drážek. FOTO Heluz

7. Založení první řady
První řada cihel se klade do čerstvého vyrovnávacího maltového lůžka. Podél napnuté šňůry se ukládají cihly do maltového lůžka, a to od krajů do středu zdiva zasouváním per do drážek.

8. Nanesení lepidla Tenkovrstvá malta se na první řadu cihel nanáší celoplošně rovnoměrným pohybem pomocí nanášecího válce v tloušťce 3 mm. Cihla se musí do nanesené lepicí malty uložit do pěti minut. FOTO Heluz

8. Nanesení lepidla
Tenkovrstvá malta se na první řadu cihel nanáší celoplošně rovnoměrným pohybem pomocí nanášecího válce v tloušťce 3 mm. Cihla se musí do nanesené lepicí malty uložit do pěti minut.

9. Převázání zdiva Cihly se kladou s převazbou na polovinu délky bloku, minimálně však 100 mm. Na místě, kde se nedá uložit celá cihla, se používá dořez a přemaltování. Šířka styčné spáry by měla být ≤ 5 mm. FOTO Heluz

9. Převázání zdiva
Cihly se kladou s převazbou na polovinu délky bloku, minimálně však 100 mm. Na místě, kde se nedá uložit celá cihla, se používá dořez a přemaltování. Šířka styčné spáry by měla být ≤ 5 mm.

10. Vyplnění kapsy Kapsa v poloviční krajové cihle se vyplní tepelněizolační maltou nebo extrudovaným polystyrenem. FOTO Heluz

10. Vyplnění kapsy
Kapsa v poloviční krajové cihle se vyplní tepelněizolační maltou nebo extrudovaným polystyrenem.

11. Ochrana Po dokončení každé etapy zdění je potřebné již zrealizované zdivo chránit proti povětrnostním vlivům, především dešti, nepromokavým materiálem. FOTO Heluz

11. Ochrana
Po dokončení každé etapy zdění je potřebné již zrealizované zdivo chránit proti povětrnostním vlivům, především dešti, nepromokavým materiálem.

TEXT + FOTO zpracováno ve spolupráci s Heluz
ZDROJ Vše o stavbě a rekonstrukci domu, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: cihla hruba stavba rodinny dum stavebni materialy
Sdílejte článek

Diskuze