1. Zaměření výšky V místě budoucí stěny se nivelačním prístrojem a latí výškově zaměří základová deska a určí se bod na založení maltového lůžka. V tomto místě má být jeho tloušťka přibližně 10 mm. FOTO Heluz

HOME

Reklama