2. Tloušťka zakládací malty Přesná tloušťka maltového lůžka se určí pomocí nivelizační soupravy, která sestává ze dvou nastavitelných lišt. Na jejich nastavení se použije nivelační přístroj a lať. FOTO Heluz

HOME

Reklama