Jak na to: Fasádní omítka se strukturou dřeva

Jak na to: Fasádní omítka se strukturou dřeva

15. 07. 2020
Diskuze (0)
Sdílet

Dekorativní omítky umožňují vytvářet na obvodových pláštích budov nebo stěnách v interiéru rozličné kreativní vzory a věrně napodobovat struktury rozličných materiálů, jako např. cihel, pohledového betonu, kamene nebo dřeva.

Před aplikací omítky je třeba, aby byl podklad suchý, pevný, rovný, bez prachu a nečistot, resp. bez filmotvorných nátěrů se separačním účinkem (bednicí olej). Musí být dostatečně vyzrálý, aby se zachovala funkčnost a barevný odstín povrchové úpravy. Strukturované podklady je vhodné vyrovnat stěrkou.

Příprava podkladu

Na připravený podklad se nejprve nanese válečkem nebo štětcem celoplošně neředěný penetrační nátěr, který zpevní podklad a zároveň zvýší přídržnost vrchní omítky a zabrání jejímu předčasnému vyschnutí. Na podklady s vyšší nasákavostí se nanášejí dvě vrstvy penetračního nátěru – první nátěr ředěný vodou v poměru 1: 1 a druhý nátěr neředěný. Penetrační nátěr se nanáší do nasycení podkladu a nechá se vsáknout. Dekorativní omítku je možné začít nanášet až po dostatečném vyschnutí penetračního nátěru (min. 12 hod.).

První a druhá vrstva omítky

První vrstva omítky se nanese na podklad hladítkem v tloušťce přibližně 1 mm a vyrovná se do roviny. Tím se zaplní případné nerovnosti v podkladu. Nechá se do dalšího dne důkladně vyschnout. Druhá vrstva omítky se nanáší ve vodorovném směru hladítkem a je ji třeba ihned pročesat zubovým hladítkem s drobnými trojúhelníkovými zuby s výškou 2 až 3 mm. Tím se dosáhne stejné tloušťky omítky na celé ploše a struktury vodorovných rýh (manšestr). Následně se pomocí fládrovacího válečku vytvoří výsledná struktura dřeva. Váleček se po povrchu omítky táhne a zároveň naklápí. Během práce je třeba váleček průběžně čistit od přebytečné omítky.

Tvorba spár

Po zaschnutí omítky, kdy se už nelepí na ruku, ale ještě není vytvrzená, se pomocí zednického metru, tužky a vodováhy rozměří rastr spár mezi deskami a vytvoří se samostatné spáry. Spáry se tvoří pomocí zednické latě a hrany zubového hladítka nebo jiným vhodným nástrojem. Takto upravená druhá vrstva omítky se nechá dostatečně zaschnout (přibližně 1 den).

Vytváření struktury dřeva

Zaschlá omítka se snadno přebrousí, např. brusnou mřížkou na sádrokarton, čímž se odstraní vystupující zbytky omítky a největší nerovnosti. Z povrchu se odstraní brusný prach a následně se nanáší v jedné souvislé vrstvě malířským válečkem nebo štětkou důkladně promíchaný neředěný lazurový nátěr. Lazurový nátěr se začne nanášet ihned po nanesení patiny navlhčenou houbou. Tahy houbičkou se setře lazura z vystupujících částí struktury dřeva a na ploše se v nátěru vytvoří světlejší plochy. Tím se dosáhne věrohodné struktury dřeva. Lazuru je třeba nechat důkladně vyschnout (min. 12 hod.).

NÁŠ TIP

Patinováním lazury dosáhnete věrohodné struktury dřeva.

K zabránění vzniku barevných rozdílů lazurových nátěrů se doporučuje objednat lazuru v dostatečném množství na celou plánovanou plochu ze stejné šarže.

Co budete potřebovat

Materiál

• penetrační nátěr (Cemix Penetrace ASN bílá nebo ASN Color)
• dekorativní omítka (Cemix Silikonová omítka Magic Decor Wood)
• lazurový nátěr (Cemix Decor Lazur)

Nářadí a pomůcky

• malířský váleček
• štětec
• ocelové hladítko
• zubové hladítko s trojúhelníkovým zubem s rozměrem 2 až 3 mm
• fládrovací váleček
• zednický metr
• tužka
• vodováha
• zednická lať
• brusná mřížka
• molitanová hubka

Pracovní postup

Fasádní omítka se strukturou dřeva

Penetrace podkladu. Na suchý, vyzrálý, rovný a čistý podklad naneste neředěný penetrační nátěr. Na podklad s vyšší nasákavostí naneste dvě vrstvy. Nechejte schnout min. 12 hod. Foto Cemix

Fasádní omítka se strukturou dřeva

První vrstva omítky. Ocelovým hladítkem naneste první vrstvu omítky v tloušťce přibližně 1 mm a vyrovnejte ji do roviny. Nechte ji do dalšího dne důkladně vyschnout. Foto Cemix

Fasádní omítka se strukturou dřeva

Druhá vrstva omítky. Další vrstvu naneste ve vodorovném směru hladítkem a ihned ji pročešte zubovým hladítkem s drobnými trojúhelníkovými zuby s výškou 2 až 3 mm. Foto Cemix

Fasádní omítka se strukturou dřeva

Fládrování. Ihned po pročísnutí omítky zubovým hladítkem vytvářejte pomocí fládrovacího válečku strukturu dřeva. Fládrovací váleček po povrchu omítky táhněte a zároveň naklápějte. Foto Cemix

Fasádní omítka se strukturou dřeva

Vytvoření spár. Po zaschnutí omítky rozměřte pomocí vodováhy rastr spár mezi deskami. Spáry vytvářejte pomocí zednické latě a hrany zubového hladítka. Nechte schnout 1 den. Foto Cemix

Fasádní omítka se strukturou dřeva

Přebroušení. Zaschlou omítku přebruste brusnou mřížkou na sádrokarton, čímž se odstraní vystupující zbytky omítky a největší nerovnosti. Z povrchu omítky odstraňte brusný prach. Foto Cemix

Fasádní omítka se strukturou dřeva

Lazura. Malířským válečkem nebo štětkou naneste v jedné souvislé vrstvě neředěný lazurový nátěr. Hned po nanesení můžete patinovat pomocí navlhčené houby. Foto Cemix

Fasádní omítka se strukturou dřeva

Patinování. Tahy houbičkou budete stírat lazuru z vystupujících částí struktury dřeva a na ploše se v nátěru vytvoří světlejší plochy. Foto Cemix

Fasádní omítka se strukturou dřeva

Foto Cemix

Přečtěte si také:
Jak na to: Založení na základových pásech
Přečtěte si také:
Jak na to: Zdění broušených cihel
Přečtěte si také:
Jak na to: Obvodové zdivo z pórobetonu
Přečtěte si také:
Jak na to: Keramický montovaný strop
Přečtěte si také:
Jak na to: Pórobetonový montovaný strop
Přečtěte si také:
Jak na to: Zateplení střechy

Připravila: Katarína Paukeje
Odborná spolupráce a foto: Cemix
Zdroj: časopis HOME

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: fasády omitky
Sdílejte článek

Diskuze