Zdroj: ISOVER

Vyplatí se přidat na fasádu 4 cm izolace navíc?

13. 09. 2021 Sdílet

Když se rozhodneme, že budeme zateplovat fasádu domu, stojíme před několika stěžejními otázkami. Jaký nejvhodnější materiál vybrat? Jakou zvolit tloušťku izolace? Kdy se mi vrátí náklady na zateplení?

Nejběžnější způsob zateplení fasády je kontaktní zateplovací systém, kdy se izolant přilepí a přikotví na fasádu a opatří se omítkou. V odborných kruzích se tento způsob kontaktního zateplení nazývá ETICS. Je to systém, který se skládá z více klíčových komponentů, které je nutné uvažovat při tvorbě rozpočtu na zateplení: lepidlo, izolant, kotvení, omítka, výztužná mřížka atd. Z výčtu vyplývá, že izolant je jen jednou z položek, která ovlivňuje celkové náklady na zateplení.

Nejrozšířenějším izolantem v zateplení ETICS je EPS (expandovaný polystyren), následovaný minerální vlnou. Minerální vlna je trochu dražší, zato má výhody jako lepší akustiku, lepší propustnost pro vodní páry a hlavně nehořlavost.

Stavebník řeší plány před domem

Zdroj: ISOVER

Celkové náklady na zhotovení ETICS jsou ovlivněny celou řadou faktorů. Níže v tabulkách je uveden výčet nákladů na zateplení při použití pěnového polystyrenu. Porovnáváme vždy variantu základní, kdy jsme tloušťku zateplení zvolili 160 mm, což je základní doporučená tloušťka, a variantu navýšení tloušťky izolantu o 40 mm.

Zateplení fasády bílým pěnovým polystyrenem

Zdroj: ISOVER

Položky jako lešení, lepidlo, lišty, rožky, práce, které se dále započítávají do celkových nákladů, zůstávají stejné, protože tyto položky nezávisí na tloušťce zateplení. Mění se pouze délka hmoždinek a parapetů, případně náklady na dopravu (doprava většího množství izolace).

Cenové srovnání ETICS s izolantem EPS – ISOVER EPS 70F

Varianta základní – EPS tl. 160 mm

Cenové srovnání ETICS s izolantem EPS

Zdroj: ISOVER

Obdobný výsledek získáme v případě varianty s minerální vlnou ISOVER TF Profi.

TIP

Pokud nechcete měnit tloušťku izolace a přitom chcete mít o 20 % lepší zateplení, zaměňte klasický bílý ISOVER EPS 70F za účinnější izolant ISOVER EPS GreyWall nebo ISOVER EPS GreyWall SP. Tyto šedé polystyreny s přídavkem grafitu jsou o 20 % účinnější izolanty při zachování stejné tloušťky. Vícenáklady jako délka hmoždinek, parapetů a přeprava se v tomto případě neprojeví.

Vyplatí se to?

Cenové kalkulace se mohou dle regionu, členitosti fasády, složitosti stavby či aktuální situaci na stavebním trhu lišit až o 30 %. To ale nebude mít významný vliv na skutečnost, že se větší tloušťka zateplení vyplatí.

Z výše uváděných výpočtů jasně vyplývá, že zvýšení tloušťky zateplení o 40 mm (tedy o 25 %) sice zvýší náklady zateplení v jednotkách procent (5-7 %), zato efekt zateplení se zvýší až o čtvrtinu!

Tyto vícenáklady se nám vrátí za jednu zimu, a pak již jen šetříme energii o 25 % více než při původní tloušťce zateplení.

Potřebujete poradit?

Volejte 800 476 837 nebo pište: technickedotazy@isover.cz.

Zdroj: PR článek ISOVER

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: fasády izolace kontaktní zateplovací systém minerální izolace minerální vlna polystyren zatepleni
Sdílejte článek