Pórobetonový montovaný strop

Jak na to: Pórobetonový montovaný strop

08. 07. 2020
Diskuze (0)
Sdílet

Montované systémy bez nadbetonávky vám díky rychlosti montáže ušetří čas a materiál. Oproti systémům s nadbetonávkou umožňují i konstrukci šikmých stropů, proto jsou oblíbenou variantou u rodinných domků.

Tento montovaný stropní systém se skládá z železobetonových nosníků a výplňových nevyztužených vložek z pórobetonu. Železobetonové nosníky jsou vyztuženy ocelovou příhradovou výztuží.

Jde o vodorovnou nosnou konstrukci, na kterou je nutné provést statický posudek, technickou specifikaci prvků stropu, příslušné výkresy skladby a doplňkové výztuže. To zpracovává statik stavby nebo v některých případech i výrobce samotného stropního systému. Myslete na to, že v době dodávky musí být na stavbě k dispozici technická specifikace stropu. Před vykládkou je třeba zkontrolovat, zda dodané nosníky svou výškou a délkou splňují požadavky objednávky a budoucí konstrukce.

Pro zabezpečení jednoduché a rychlé vykládky stropních nosníků a palet s vložkami z dopravních prostředků se doporučuje připravit dostatečně širokou příjezdovou komunikaci k samotné stavbě. Optimální je (především na malých stavbách bez trvalé přítomnosti jeřábu) zabezpečit vykládku stropních nosníků přímo z vozidla na korunu zdi.

Vzualizace - Pórobetonový montovaný strop

Vizualizace: Mgr.art. Ján Malík

 1. Stropní vložka
 2. Stropní vložka
 3. Nosník
 4. Věncová tvárnice
 5. Tenkovrstvá lepicí malta
 6. Příčně ztužující žebro
 7. Betonářská ocel, rovné pruty a třmeny na vyztužení věnců, případně ohnutá do tvaru L na vyztužení rohů a koutů ve věnci
 8. Beton
 9. Montážní podpěry
 10. Asfaltový hydroizolační pás
 11. Přesná tvárnice (s profilováním: pero + drážka, úchopové kapsy)
 12. Zakládací malta

Pracovní postup

Ukládání nosníků - Pórobetonový montovaný strop

Ukládání nosníků. První nosník je od okraje zdi vzdálen tak, že stropní vložka leží jedním koncem na zdi (min. 20 mm). Krajní řada vložek se může zkrátit. Nosníky se na zeď ukládají podle plánu kladení, s min. vyložením 150 mm. FOTO XELLA

Uložení stropních vložek - Pórobetonový montovaný strop

Uložení stropních vložek. Položením první řady stropních vložek se zkoriguje osová vzdálenost nosníků. Vložky se kladou postupně, symetricky od obou konců nosníků. FOTO XELLA

Podpěrná konstrukce - Pórobetonový montovaný strop

Podpěrná konstrukce. Po rozložení nosníků se vyhotoví podpěrná konstrukce, aby se zabránilo průhybu nosníků. Korekcí výšky sloupků podpěrné konstrukce se středy navýší o předepsanou hodnotu. FOTO XELLA

Doplňkové vložky - Pórobetonový montovaný strop

Doplňkové vložky. Pokud statik neurčí jinak, jako každá pátá vložka se uloží doplňková nízká vložka, která vytváří příčné ztužení a propojení. Na nízké doplňkové vložky je pro nebezpečí jejich prolomení zakázáno stoupat. FOTO XELLA

Propojovací výztuž - Pórobetonový montovaný strop

Propojovací výztuž. V místě doplňkových vložek se na horní výztuž nosníků jako příčné ztužení a propojení uloží propojovací výztuž, která se ukotví do protilehlých věnců pomocí háků. FOTO XELLA

Věncové tvárnice - Pórobetonový montovaný strop

Věncové tvárnice. Na koruně zdi se po obvodu vyzdí pomocí tenkovrstvé lepicí malty řada věncových tvárnic s izolací otočenou směrem dovnitř. Prostor na věnec je ohraničený stropními vložkami a věncovými tvárnicemi. FOTO XELLA

Výztuž věnců - Pórobetonový montovaný strop

Výztuž věnců. Po vyzdění tvárnic se na úrovni stropu ukládá výztuž věnců, která může být složena z předem připravených armokošů. K propojení výztuží v rozích nebo koutech se používá betonářská ocel ve tvaru písmene L. FOTO XELLA

Doplňkové vyztužení - Pórobetonový montovaný strop

Doplňkové vyztužení. Následně se vyztuží případné výměny nosníků na větší otvory ve stropě, doplní se výztuž průvlaků a dobetonávka. Jako podklad slouží výkresy výztuže od statika. FOTO XELLA

Navlhčení stropu - Pórobetonový montovaný strop

Navlhčení stropu. Po položení výztužných sítí se strop důkladně navlhčí vodou. Po vložkách se dá kráčet bez rizika jejich zlomení a následného přepadení. FOTO XELLA

Betonáž stropu - Pórobetonový montovaný strop

Betonáž stropu. Navlhčená stropní konstrukce se zabetonuje pomocí pumpy z domíchávače. Použitý beton musí mít kvalitu předepsanou statikem (min. třída C 20/25). Směs musí být plastická, nikoli však řídká. FOTO XELLA

Zhutnění betonové směsi

Zhutnění betonové směsi. Betonová směs v zálivkách, věncích a ostatních dobetonávkách se důkladně zhutní. Položené konstrukce se nenadbetonují, vybetonují se jen žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany. FOTO XELLA

Pórobetonový montovaný strop po betonáži

Strop po betonáži. Strop je pochozí druhý den po betonáži. Montážní podpěry pod stropem se nesmí přetížit. Během prvních 7‒10 dnů je třeba beton vlhčit. Podpěrnou konstrukci lze odstranit nejdříve po 28 dnech. FOTO XELLA

Přečtěte si také:
Jak na to: Založení na základových pásech
Přečtěte si také:
Jak na to: Zdění broušených cihel
Přečtěte si také:
Jak na to: Obvodové zdivo z pórobetonu
Přečtěte si také:
Jak na to: Keramický montovaný strop

Text a foto:  Xella
Redakčně upravila: Lucia Blažiová Vizualizace: Mgr.art. Ján Malík
Zdroj: časopis HOME

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: montovaný strop porobeton stropní systém
Sdílejte článek

Diskuze