Překlady Ytong
Zdroj: Xella

Překlady Ytong? Široký sortiment, snadná montáž a vysoká přesnost

19. 12. 2022 Sdílet

Nabídka překladů pro zdivo z pórobetonu Ytong a vápenopískových tvárnic Silka je široká a kromě nosných a nenosných překladů Ytong v ní najdete i prefabrikované betonové překlady, U profily, vyztužené nenosné UPA profily či žaluziové kastlíky.

Pro všechny uvedené typy překladů je typická přesnost, snadná a rychlá montáž a urychlení celé výstavby. Překlady Ytong omezují mokré procesy a díky nim vytvoříte podklad, který je shodný se zdivem. To samozřejmě urychlí povrchové úpravy stěn a příček..

Nosný překlad je určený pro překlenutí otvorů v nosných a nenosných stěnách. Tyto pórobetonové prvky vyztužené betonářskou ocelí na stavbě nezkracujte ani neupravujte jejich průřezy. Ukládají se do maltové lože z Ytong zdící malty a dostanete je v délkách od 1 250 mm do 2 500 mm.

Nenosné překlady slouží k překlenutí otvorů v nenosných dělících příčkách a ve výplňových nenosných stěnách. Překlady jsou vyztuženy symetricky, nerozlišuje se horní a dolní hrana. Při montáži se osazují na výšku (249 mm). Potřebná menší světlost otvorů se dosáhne větším uložením. Překlady jsou vyztužené pouze konstrukční výztuží a používejte je vyhradně do nenosných stěn.

Ploché překlady Ytong PSF nachází uplatnění při tvorbě nadpraží okenních a dveřních otvorů v nosných a nenosných stěnách a používají se vždy ve spojení s nadezdívkou nebo s železobetonovou deskou. Při spřažení s nadezdívkou vynikají vysokou únosností.

U profily jsou bednicí prvky – ztracené bednění z pórobetonu. Na stavbě je využijete při realizaci pozedních věnců, železobetonových překladů, průvlaků a sloupů. V nabídce společnosti Xella najdete i YQ U profily, které jsou doplněny o tepelnou izolaci z EPS. Všechny profily Ytong minimalizují tepelné mosty a lze s nimi snadno a rychle realizovat jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí.

Prefabrikované betonové překlady jsou vyztužené betonářskou výztuží a lze s nimi efektivně  řešit nadpraží oken a dveří pro vnitřní nenosné i nosné zdivo a v nosné části obvodového zdiva. Používají se jako jednoduché nebo složené prvky nad otvory nosných zdí a příček z Ytongu nebo Silky, přičemž minimální délka uložení překladu je na každé straně u nosných stěn 200 mm a nenosných stěn 100 mm, vždy je však určující stanovisko statika.

Prefabrikované betonové překlady

Zdroj: Xella

Překlady ukládejte  do maltového lože o síle 10 mm jejich užší stranou tak, aby manipulační oka byly na horní straně překladu. Nápis Xella musí být v čitelné poloze a šipky na čele překladu musí směřovat nahoru.

Zdroj: PR článek společnosti Xella

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: nosné překlady porobeton pórobetonové tvárnice povrchové úpravy
Sdílejte článek