Jak na to: Obvodové zdivo z pórobetonu

01. 07. 2020
Diskuze (0)
Sdílet

Vývoj v oblasti zdicích materiálů se v současnosti zaměřuje nejen na jejich fyzikální vlastnosti, ale i na neustálé zrychlování a zjednodušování technologie zdění. Mezi tyto materiály patří i pórobeton, který má dobré tepelněizolační vlastnosti a umožňuje jednoduchou a úspornou výstavbu.

Obvodové zdivo z pórobetonu

Vizualizace: Viktor Mikovčák

 1. Zakládací malta
 2. Zdicí lepidlo
 3. Pórobetonové tvárnice, tloušťka 500 mm
 4. Pórobetonové tvárnice, tloušťka 375 mm
 5. Penetrační nátěr
 6. Jádrová omítka
 7. Penetrační nátěr
 8. Fasádní omítka
 9. Asfaltovaný hydroizolační pás
 10. Tepelněizolační deska, tloušťka 100 mm
 11. Povrchová úprava soklu

Svislé konstrukce – pórobeton: Jak na to

Poloha první tvárnice

Poloha první tvárnice. V prvním kroku se zjistí výškové nerovnosti na podkladové desce a určí se nejvyšší bod na osazení první tvárnice. Vytyčí se strany (položí se rohové tvárnice) a přeměří se úhlopříčky. FOTO PORFIX

Založení první řady

Založení první řady. V nejvyšším rohu základové desky se na hydroizolační pás nanese zakládací malta (tloušťka min. 10 mm), do které se osadí první tvárnice pery k vnějšímu líci. FOTO PORFIX

První řada tvárnic

První řada tvárnic. Po osazení rohových tvárnic se podle zednické šňůry osadí do lože malty tvárnice první řady. Vodováhou se provede kontrola výšek a opětovně se zkontrolují délky a úhlopříčky. FOTO PORFIX

Tenkovrstvé lepidlo

Tenkovrstvé lepidlo. Další řady tvárnic se zdí na tenkovrstvé lepidlo. Suchá směs malty se smíchá s vodou na homogenní směs bez hrudek. Nechá se 5 min. odležet a znovu se promíchá. FOTO PORFIX

Další řada tvárnic

Další řada tvárnic. Zdí se vždy od rohů, osazením celé tvárnice pery ven půdorysně natočené o 90° oproti cihlám spodní řady. Při napojení hladkých ploch tvárnic se lepicí malta nanese i na vertikální spoj. FOTO PORFIX

Nanesení lepidla

Nanesení lepidla. Lepidlo se nanáší celoplošně zednickou lžící PORFIX s ozubením na délku dvou až tří tvárnic. FOTO PORFIX

Dodržování provázání

Dodržování provázání. Tvarovky se zasouvají tak, aby mezi pery a drážkami vznikl těsný spoj. Styčná spára mezi pery a drážkami se nevyplňuje lepidlem. Ložné spáry se vyplňují až po líce zdiva. Provázání zdiva musí být min. 100 mm. FOTO PORFIX

Korekce polohy tvárnic

Korekce polohy tvárnic. Pomocí zednické šňůry a vodováhy se průběžně kontroluje vodorovnost a svislost stěn. Případné nerovnosti je možné korigovat poklepáním gumovým kladivem přibližně do 5 min. po nanesení lepidla na podklad. FOTO PORFIX

Tipy z praxe

Před zděním

Pro urychlení stavebních prací a zajištění kvality samotné stavby je důležité přesné vybetonování základové desky, resp. základových pásů. Na základovou desku nebo podkladovou betonovou desku je u založení na betonové pásy před zděním třeba nalepit hydroizolační pásy.

Kontrola šířky otvorů

Pokud se při zdění osazují zárubně dveří, je potřeba zkontrolovat šířku otvoru po dosažení 1,5 m zdiva.

Zpracovatelnost lepidla

Zpracovatelnost tenkovrstvého lepidla je v závislosti na klimatických podmínkách přibližně 3 až 4 hodiny.

Přečtěte si také:
Jak na to: Založení na základových pásech
Přečtěte si také:
Jak na to: Zdění broušených cihel

Tip redakce

Pórobetonové tvárnice mají přesný tvar i velikost a lze je ukládat přesně na sebe. Tento způsob zdění je úsporný z několika hledisek. Eliminuje mokré procesy během výstavby, takže není potřeba dodržovat řadu technologických přestávek. Materiál je lehký a dá se jednoduše upravovat do různých tvarů či velikosti. Tvárnice, které se pokládají na pero a drážku, nevyžadují použití zdicí malty ve svislé spáře, výsledkem čehož je rovný povrch stěny. Při zdění s pórobetonovými tvárnicemi je však nutné dbát na přesné zhotovení rohů a uložení první řady tvárnic, která je nezbytná pro vytvoření rovinné úrovně v podélném i příčném směru.

Text a foto: Zpracované z podkladů firmy Porfix
Redakčně upravila Miroslava Maceková Vizualizace: Viktor Mikovčák
Zdroj: časopis HOME

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: obvodové zdivo pórobetonové tvárnice stavba domu
Sdílejte článek

Diskuze