Společnost Baumit inovovala tradiční fasádní polystyrenové desky a zlepšila jejich paropropustnost až na hodnotu µ ≤ 10 díky pravidelnému rastru otvorů prostupujících skrz desku. Otvory jsou navrženy tak, aby zajišťovaly masivní odvod vodních par z konstrukce, nesnižovaly tepelněizolační vlastnosti a neumožňovaly proudění vzduchu. Nesou označení Baumit open.

HOME

Reklama