Zplynovací kotle na dřevo D25GS 4. emisní třídy spalují dřevo na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S) pro odsávání spalin. Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Při doporučené instalaci kotle s akumulačními nádržemi dojde ke snížení spotřeby paliva a zvýšení komfortu vytápění. FOTO ATMOS

HOME

Reklama