Výběru otopného systému věnujte velkou pozornost!

22. 03. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Teplo je v našem životě velmi důležitou veličinou, náklady na vytápění tvoří (vcelku logicky) jednu z nejvyšších položek rozpočtu většiny domácností. Proto věnují majitelé nemovitostí výběru otopného systému obvykle velkou pozornost. Většinou je základním ukazatelem ekonomické hledisko, ovšem dnes se přidává i hledisko ekologické. Jak si tedy stojí jednotlivé zdroje vytápění pod drobnohledem neznečištěného vzduchu?

Hefaistos – Pyrolytický kotel na ruční přikládání ve 3. emisní třídě (dle EN 303-5) pro spalování kusového dřeva v systémech s nuceným oběhem topného média. Vysoká účinnost spalování až 89 %, verze „E” umožňuje ohřev teplé vody s volbou priority. Splňuje podmínky pro program Zelená úsporám – ekologický provoz. FOTO VIADRUS

Hefaistos – Pyrolytický kotel na ruční přikládání ve 3. emisní třídě (dle EN 303-5) pro spalování kusového dřeva v systémech s nuceným oběhem topného média. Vysoká účinnost spalování až 89 %, verze „E” umožňuje ohřev teplé vody s volbou priority. Splňuje podmínky pro program Zelená úsporám – ekologický provoz. FOTO VIADRUS

Kombinovaný litinový kotel na pevná paliva Hercules DUO uzpůsobený pro automatický i ruční režim, při ručním režimu je v horní polovině kotle možné spalování koksu, černého uhlí a kusového dřeva. V automatickém režimu lze v hořáku v podstavci kotle spalovat černé uhlí, hnědé uhlí nebo dřevní pelety předepsané velikosti. FOTO VIADRUS

Kombinovaný litinový kotel na pevná paliva Hercules DUO uzpůsobený pro automatický i ruční režim, při ručním režimu je v horní polovině kotle možné spalování koksu, černého uhlí a kusového dřeva. V automatickém režimu lze v hořáku v podstavci kotle spalovat černé uhlí, hnědé uhlí nebo dřevní pelety předepsané velikosti. FOTO VIADRUS

Kotle na pevná paliva

Kotle na pevná paliva už dnes nejsou to, co dřív, přikládání uhlí po lopatách několikrát za den není zdaleka jedinou možností. A pod pojmem tuhá paliva se neskrývá pouze dřevo, uhlí, brikety či koks, ale také dřevěné brikety, pelety, dřevní štěpka a podobně. Na druhu paliva záleží, ale jak se ukazuje, stěžejní roli hraje výběr kvalitního kotle, který bude současně splňovat zákonné podmínky, to znamená minimálně třetí emisní třídu. Lze vybrat kotel na ruční přikládání, případně automatický se zásobníkem. Z hlediska ekonomického je výhodnější kotel s ruční obsluhou – je levnější, současně splňuje požadované ekologické předpisy. Avšak přikládání několikrát za den není pro každého.

Druhou možností je pořízení automatického, tedy samoobslužného kotle, schopného topit samostatně několik dní a díky systému regulace upravovat spotřebu paliva podle aktuálního stavu. Palivo dávkuje řídicí jednotka, komora kotle má setrvale nejpříznivější teplotu. Tyto kotle mohou v závislosti na typu spalovat černé i hnědé uhlí, dřevěné pelety, je možné nastavit automatické i ruční nakládání, v ručním režimu umožňují některé modely topit kusovým dřevem, a také opět uhlím či koksem a podobně. V případě poruchy či výpadku elektrického proudu nemůže dojít k prohoření paliva ani k přehřátí kotle. Účinnost se pohybuje v rozmezí 80 až 95 %. Kotle mohou kromě vytápění sloužit i k ohřevu vody, je možné je regulovat a ovládat přes webové rozhraní či mobilní telefon. Výhodou je pohodlná obsluha, dokonalé spalování a ekologické hledisko, možnou nevýhodou nárok na prostor. Ideálním topivem pro automatické kotle jsou pelety, lisované z biomasy.

Podle normy ČSN EN 303-5 se kotle na tuhá paliva dělí podle produkovaných emisí a účinnosti do emisních tříd. Podle novely zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 budou od roku 2022 povoleny pouze kotle splňující minimálně emisní třídu 3. Zákon se týká otopných zařízení s výkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem. Při nesplnění podmínek hrozí sankce až 50 tisíc Kč.

Kotel ELECTRA Komfort je určen k vytápění objektů s tepelnými ztrátami do 22,5 kW, umožňuje plynulou regulaci výkonu od 2,5 kW. Příprava TUV v případě propojení kotle s nepřímotopným zásobníkem. Účinnost 99 %, systém spínání pomocí HDO, podpora ekvitermní regulace, funkce EOP (externí ovládání příkonu) – ochrana proti přetížení hlavního jističe, ovládání termostatem nebo mobilním telefonem pomocí GSM modulu, možnost zapojení do kaskády. FOTO MORA TOP

Kotel ELECTRA Komfort je určen k vytápění objektů s tepelnými ztrátami do 22,5 kW, umožňuje plynulou regulaci výkonu od 2,5 kW. Příprava TUV v případě propojení kotle s nepřímotopným zásobníkem. Účinnost 99 %, systém spínání pomocí HDO, podpora ekvitermní regulace, funkce EOP (externí ovládání příkonu) – ochrana proti přetížení hlavního jističe, ovládání termostatem nebo mobilním telefonem pomocí GSM modulu, možnost zapojení do kaskády. FOTO MORA TOP

Elektrokotel THERM EL je vhodný pro vytápění v bytech, malých rodinných domcích, rekreačních objektech i jako doplňkový zdroj k jiným způsobům topení (tepelné čerpadlo, solárně termické kolektory). Výhodou elektrokotle jsou velmi nízké pořizovací náklady – odpadá nutnost budování přípojky plynu či komína. FOTO THERMONA

Elektrokotel THERM EL je vhodný pro vytápění v bytech, malých rodinných domcích, rekreačních objektech i jako doplňkový zdroj k jiným způsobům topení (tepelné čerpadlo, solárně termické kolektory). Výhodou elektrokotle jsou velmi nízké pořizovací náklady – odpadá nutnost budování přípojky plynu či komína. FOTO THERMONA

Nástěnné teplovodní elektrokotle Daline PTE jsou určeny pro vytápění bytových jednotek, rodinných domů i rekreačních objektů. Lze je připojit k otopnému systému s přímým, akumulačním nebo smíšeným ohřevem. Výkon 2 až 60 kW, příkon 4 až 60 kW, účinnost 99 %. FOTO DAKON

Nástěnné teplovodní elektrokotle Daline PTE jsou určeny pro vytápění bytových jednotek, rodinných domů i rekreačních objektů. Lze je připojit k otopnému systému s přímým, akumulačním nebo smíšeným ohřevem. Výkon 2 až 60 kW, příkon 4 až 60 kW, účinnost 99 %. FOTO DAKON

Elektrické kotle

S výjimkou zelených zdrojů patří elektřina stále k nejdražším způsobům vytápění. Avšak není nezbytné ji při výběru topného média odsouvat na okraj nebo ji zcela zavrhnout, i zde je možné najít výhodný ekonomický aspekt. Elektrická energie je vhodná jako médium pro vytápění energeticky úsporných domů, především pro nízkoteplotní vytápění. V její prospěch pak, více než provozní náklady, hrají nižší vstupní investice a ušetřené prostředky na údržbu či povinné revize, a dále i životnost, spolehlivost a náročnost, či spíše nenáročnost obsluhy.

Toto vše platí například při využití elektřiny v systémech pro podlahové, stropní nebo stěnové, tedy obecně sálavé vytápění, stejný efekt přinášejí i elektrické sálavé panely, a to buď jako hlavní, nebo jako doplňkové tepelné zdroje. Mohou být samostatně stojící, nástěnné, lze je instalovat i na strop. Výhodou je úsporný provoz, komfort i design.

Zplynovací kotle na dřevo D25GS 4. emisní třídy spalují dřevo na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S) pro odsávání spalin. Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Při doporučené instalaci kotle s akumulačními nádržemi dojde ke snížení spotřeby paliva a zvýšení komfortu vytápění. FOTO ATMOS

Zplynovací kotle na dřevo D25GS 4. emisní třídy spalují dřevo na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S) pro odsávání spalin. Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Při doporučené instalaci kotle s akumulačními nádržemi dojde ke snížení spotřeby paliva a zvýšení komfortu vytápění. FOTO ATMOS

Zplynovací kotle na dřevo DC32S 4. emisní třídy jsou určeny pro spalování dřeva na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S) pro odsávání spalin z kotle. Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Při doporučené instalaci kotle s akumulačními nádržemi dojde ke snížení spotřeby paliva a zvýšení komfortu vytápění. FOTO ATMOS

Zplynovací kotle na dřevo DC32S 4. emisní třídy jsou určeny pro spalování dřeva na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S) pro odsávání spalin z kotle. Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Při doporučené instalaci kotle s akumulačními nádržemi dojde ke snížení spotřeby paliva a zvýšení komfortu vytápění. FOTO ATMOS

Plynové kotle

Pokud hovoříme o vytápění plynem, je třeba předeslat, že od září loňského roku nelze již koupit kotle atmosférické, ale pouze kondenzační. Příčinou jsou požadavky na emise, které specifikuje nařízení Evropské komise č. 813/2013, a také Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012. V prodeji nesmí být kotle do výkonu 70 kW, které nesplní sezónní energetickou účinnost 86 % a přísné emisní limity. Kotle pro vytápění do výkonu 10 kW a kotle pro vytápění a ohřev TUV do 30 kW musí splnit sezónní energetickou účinnost 75 %. Kondenzační kotle se vyznačují vysokou účinností – díky tomu, že využívají i teplo ze spalin, může překročit 100 %. Horké spaliny s vodní párou předávají v tepelném výměníku za určitých podmínek teplo otopné vodě a ochladí se. Nejvíce energie (kondenzačního tepla) vznikne tehdy, když vodní pára obsažená ve spalinách zkondenzuje. Ovšem aby ke kondenzaci došlo, musí být teplota zpětné otopné vody, tedy té, která se vrací do speciálního výměníku kondenzačního kotle, chladnější, než je takzvaný rosný bod vodních par obsažených ve spalinách, tedy cca pod 55 oC. Součtem energie kondenzačního tepla a výhřevnosti zemního plynu můžeme dojít k účinnosti až 109 %. Ekonomickým a současně ekologickým přínosem jsou nižší spotřeba zemního plynu a emise nižší než u starších typů.

Venkovní instalace kompaktního tepelného čerpadla vzduch-voda LA 11TAS značky Dimplex. V nabídce jsou tepelná čerpadla systém vzduch-voda, a to jak pro venkovní, tak vnitřní umístění, a dále o tepelná čerpadla země-voda. FOTO TERMO KOMFORT

Venkovní instalace kompaktního tepelného čerpadla vzduch-voda LA 11TAS značky Dimplex. V nabídce jsou tepelná čerpadla systém vzduch-voda, a to jak pro venkovní, tak vnitřní umístění, a dále o tepelná čerpadla země-voda. FOTO TERMO KOMFORT

ROTEX HPU – hybridní tepelné čerpadlo, kombinující s výhodou činnost plynového kondenzačního kotle a tepelného čerpadla. Zařízení volí vždy nejhospodárnější (kombinovaný) provoz s ohledem na zadané ceny elektřiny a plynu. ROTEX HPU je možné provozovat se všemi typy radiátorů a podlahových vytápění. Až o 30 % nižší náklady na přípravu teplé vody než s tradičním plynovým kondenzačním kotlem. Dostupná je také varianta s možností chlazení. FOTO ENBRA

ROTEX HPU – hybridní tepelné čerpadlo, kombinující s výhodou činnost plynového kondenzačního kotle a tepelného čerpadla. Zařízení volí vždy nejhospodárnější (kombinovaný) provoz s ohledem na zadané ceny elektřiny a plynu. ROTEX HPU je možné provozovat se všemi typy radiátorů a podlahových vytápění. Až o 30 % nižší náklady na přípravu teplé vody než s tradičním plynovým kondenzačním kotlem. Dostupná je také varianta s možností chlazení. FOTO ENBRA

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla mohou v závislosti na systému patřit mezi technologie s vyšší pořizovací cenou, neboť kromě zařízení samotného je třeba připočíst také související stavební a instalační práce, ovšem na druhou stranu jsou dostupná zařízení v přijatelných cenových relacích, především v systému vzduch/vzduch. Tepelné čerpadlo je běžně využíváno jako jediný zdroj, ale v závislosti na konkrétním objektu může s výhodou pracovat v kombinaci s elektrokotlem či kondenzačním plynovým kotlem. V tomto případě je zapotřebí instalovat i kvalitní systém řízení celé soustavy, který je však možné dále využít i pro napojení záložního zdroje, solárního ohřevu teplé vody a dalších zařízení v domě, řídicí systém jejich provoz co nejefektivněji sladí. Mimo to může samotné tepelné čerpadlo dále zajišťovat přípravu teplé vody, ohřívat vodu v bazénu, větrat nebo fungovat jako klimatizace, to vše s možností nastavení podle požadavků uživatele.

Aby tepelné čerpadlo fungovalo co nejlépe, mělo by pracovat setrvale na optimální výkon. Částečný provoz či přerušení činnosti má negativní vliv na účinnost a životnost. Při výběru je důležitým parametrem COP – topný faktor, který udává teoretický poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. S hodnotou COP roste efektivita a úspornost zařízení. Ke správné funkci zařízení je nezbytné navržení celého topného systému a regulace.

Tipy a triky pro ekonomické vytápění:
• Aby byl systém vytápění ekonomický a skutečně ekologický, je třeba vhodné zařízení vybírat v závislosti na velikosti objektu a zateplení
• Jestliže vybíráme kotel na tuhá paliva, volíme takový, v němž je možné topit různými druhy topiva. Současně nesmíme zapomenout na skladovací prostory pro topivo
• K hlavnímu zdroji tepla je v některých případech vhodné pořídit krbová kamna nebo krb, které zajistí při teplotách okolo bodu mrazu efektivní a levné vytápění, výhodou je spalování dřeva
• Kvalitnější řídicí jednotka automatického kotle sníží náročnost obsluhy, některé modely umožňují přechod na letní či zimní režim nebo dálkovou obsluhu

Topnou fólii ECOFILM s tloušťkou pouhých 0,4 mm lze instalovat bez větších zásahů do původní pevně dané konstrukční výšky podlahy, a to přímo pod plovoucí podlahovinu. FOTO FENIX

Topnou fólii ECOFILM s tloušťkou pouhých 0,4 mm lze instalovat bez větších zásahů do původní pevně dané konstrukční výšky podlahy, a to přímo pod plovoucí podlahovinu. FOTO FENIX

Díky výběru speciálních tvarů, barev a provedení na míru je použití sálavých stropních panelů snadné a bez nákladných stavebních úprav. Jsou dostupné jako sestava rastrových pásů, upínací, vkládací nebo závěsný systém, případně jako samostatně zavěšené desky. Mohou být lomené, perforované pro absorpci hluku, s otvory pro osvětlení a podobně. FOTO ZEHNDER

Díky výběru speciálních tvarů, barev a provedení na míru je použití sálavých stropních panelů snadné a bez nákladných stavebních úprav. Jsou dostupné jako sestava rastrových pásů, upínací, vkládací nebo závěsný systém, případně jako samostatně zavěšené desky. Mohou být lomené, perforované pro absorpci hluku, s otvory pro osvětlení a podobně. FOTO ZEHNDER

TEXT DANA D. DAŇKOVÁ
FOTO ARCHIV FIREM
ZDROJ časopis HOME 01-02/2016, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Vytápění
Tagy: investice do nemovitostí kotel kotel na pelety pevná paliva plyn tepelná čerpadla vytapeni
Sdílejte článek

Diskuze