Kombinovaný litinový kotel na pevná paliva Hercules DUO uzpůsobený pro automatický i ruční režim, při ručním režimu je v horní polovině kotle možné spalování koksu, černého uhlí a kusového dřeva. V automatickém režimu lze v hořáku v podstavci kotle spalovat černé uhlí, hnědé uhlí nebo dřevní pelety předepsané velikosti. FOTO VIADRUS

HOME

Reklama