Půdorys základů. Na místě budoucích základů se odhrne ornice v tloušťce 20 až 30 cm. Podle projektové dokumentace se vytyčí stavba a vápnem se vyznačí půdorys základových pásů. FOTO AM STAV

HOME

Reklama