Výkop. Podle vápenného půdorysu se udělají výkopy pro základovou konstrukci do předepsané (nezámrzné) hloubky v souladu s projektem. Geolog vyhodnotí dno základové spáry a třídu zeminy. FOTO AM STAV

HOME

Reklama