Hromosvod a sítě. Na dno výkopu se položí vrstva drceného kameniva v tloušťce 10 až 15 cm. Podle projektu se uloží uzemnění a kanalizační a vodovodní potrubí. FOTO AM STAV

HOME

Reklama