Betonování základových pásů. Pokud to určil statik, položí se na dno výkopu kari sítě nebo armovací koše a výkopy se zalijí betonem. Vybetonovaný povrch základových pásů se vyrovná pomocí hliníkové latě a vodováhy. FOTO AM STAV

HOME

Reklama