Základová hlína. Do prostoru mezi zabetonovanými tvárnicemi se rozprostře základová hlína, která se po vrstvách o tloušťce 20 cm zhutní vibračním pěchovadlem. FOTO AM STAV

HOME

Reklama