Pod vodorovnou deskou. Podle projektu se položí kanalizační potrubí a chráničky, které se zasypou vrstvou zeminy. Na zhutněnou zeminu se nasype drcené kamenivo, zhutní se a na celou plochu se položí kari sítě. FOTO AM STAV

HOME

Reklama