likvidace

zdroj: SIEGL Petr s.r.o.
Rady a Tipy

Jak vyřešit problém s odvozem a likvidací většího množství odpadu a stavební suti?

Při rekonstrukci staršího domu i stavbě nového vždy vznikne množství stavební suti a odpadu. Stejně tak vyklízení bytů, sklepů a půd znamená mnoho různého odpadu. Tento materiál je samozřejmě třeba nechat odvézt a zlikvidovat. Pokud se rozhodnete zařídit si vše na vlastní pěst, největší potíž nastane v případě likvidace odpadu, která musí proběhnout v souladu s platnou legislativou, tedy zákonem o odpadech.