skeletové stavby

Individuální RD v Jizerských horách je důkazem, že dřevostavba může fungovat i v extrémních podmínkách českých hor. Dům vychází svou základní hmotou z původní architektury jednoduchých chalup se sedlovou střechou. Dalším místním fenoménem je kombinace kamenného soklu a dřevěné horní stavby, které jako by spolu ani nesouvisely. Horní dřevěná kostka je přes spodní kamenný sokl výrazně překonzolována, jako by ji třeba posunula lavina. FOTO Prodesi Domesi
Dřevostavby

Co si představit pod pojmem moderní dřevostavba?

Pod pojem dřevostavby lze zahrnout všechny stavby, jejichž hlavním stavebním prvkem je dřevo. Tedy nejen robustní domy z masivního dřeva, ale i lehké konstrukce, u nichž je podíl dřevěného materiálu menší. Povědomí o dřevostavbách se rok od roku zvyšuje, možným zájemcům již dávno nestačí jen základní informace o typu konstrukčního systému, důležité jsou i stavební technologie a materiály, a v neposlední řadě i estetická stránka.