stabilizace svahů

Výsadba stálezelených dřevin ve svazích bývá nejefektivnější, kryjí totiž celý rok půdní povrch. foto: Lucie Peukertová
Rady a Tipy

Rostliny vhodné do výsadeb ve svahu

Ne každý má pozemek umístěný do takového terénu, který nevyžaduje žádné úpravy. Poměrně složité řešení mnohdy vyžadují svahy, které bývají častou součástí českých zahrad.