velkoplošné topné systémy

Elektrické přímotopné vytápění je jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících systémů také z důvodu požadavků na co nejnižší energetickou náročnost novostaveb. FOTO FENIX
Vytápění

Velkoplošné sálavé vytápění – historie a vývoj

Stejně jako v dalších oblastech lidské činnosti, lze i u vytápění budov pozorovat měnící se trendy v popularitě jednotlivých systémů. S novými poznatky a technologiemi se tak často mohou na výsluní vrátit systémy, ještě nedávno považované za překonané.