Zahradní jezírka

ZAHRADNÍ JEZÍRKA Stojatá voda dotváří a obohacuje atmosféru zahrady a dodává jí klid. Zahradní jezírka nabízí životní prostředí jedinečné flóře a fauně. V každé zahradě by neměla chybět voda.
Zahrada plná svěžích novinek
Dům a zahrada

Zahrada plná svěžích novinek

Zahradní design přináší podobně jako ten interiérový stále něco nového. Nemění se jen rostlinné druhy a jejich barevnost, ale i celková koncepce zahrady. Podívejte se spolu s námi, co přinesly zahradnické veletrhy tohoto roku ve světě.

Co je základem ekozahrady
Rady a Tipy

Co je základem ekozahrady

Základem dobré ekozahrady je precizní naplánování toho, kde co umístit a proč, s důrazem na rozmanitost. Jen jeden či dva druhy zeleniny, respektive monokultury jsou pro takovou zahradu velkou zátěží. Vytvářejte proto smíšené záhony a jednotlivé plodiny mezi […]

Vytvořte si přírodní zahradu
Rady a Tipy

Vytvořte si přírodní zahradu

Není důležité, jak velký pozemek máte k dispozici. I na malé ploše můžete vytvořit stabilní, pěknou, pestrou, zajímavou a úrodnou přírodní zahradu. V předcházejícím článku jsme si představili základní principy. Nyní se blíže podíváme na praxi.

Rady a Tipy

Ozónové čištění zahradních jezírek

Společnost F&R přichází na trh snovinkou voblasti dlouhodobého udržení kvality vody, včetně omezení masového rozvoje vodních květů sinic. AQUAOZON je provzdušňovací zařízení, které obohacuje aerační směs ozonem, díky čemuž se zmíněné nežádoucí jevy minimalizují.

TYPY JEZÍREK

Při tvorbě zahradního jezírka není omezena fantazie, neexistují žádné hranice, které by vás omezovaly. Zvolte si tvar i velikost.

Přírodě blízké jezírko

Je asi nejoblíbenějším typem. Přirozeně zaoblené břehy do zahrady dobře zapadají. Přechod mezi vodou a břehem je pozvolný. Rostlinné osázení a požadovaný dojem z něj docílíme optickou jednotou. Rostliny pečlivě vybereme, tak aby se k sobě navzájem hodily. Blízké jezírko vznikne pomocí lidských rukou.

Přírodní jezírko

Tyto zahradní jezírka vytvořila matka příroda a sama si vytvořila prostředí pro domácí druhy rostlin a živočichů. Voda zde má hlavní funkci jako životní prostředí pro mnohé formy života. Tímto způsobem vzniká biotop, které se ale neobejde bez lidských rukou. Často se tato zahradní jezírka zazemňují, a je třeba je pravidelně čistit. Nevyhneme se občasnému prosvětlování a prořezu rychle se rozrůstajících rostlin.

Oblázkové jezírko

Dno tohoto jezírka je tvořeno pouze různě velkými a různě barevnými oblázky, štěrkem a jemným či hrubým pískem. Břehy jsou také z oblázků a kamenů. Používají se přírodní oblé kameny. Díky kamenům působí jezírko velmi čistě a je vhodné do zahrad s geometrickými tvary. Je vhodné i mělké jezírko tohoto typu do zahrad kde jsou malé děti a to z důvodu bezpečnosti.

Lesní jezírko

Chladné jezírko leží ve stínu uprostřed většího porostu dřevin. Je zde kvůli tmě a stínu malé množství rostlin. Kolem lesní tůně se daří kapradinám a vlhkomilným trávám. Dno působí nejlépe, má-li tmavou barvu.

Okrasné jezírko

Na rozdíl od všech přechozích typů, pokoušejících se napodobit přírodu, mají být okrasné zahradní jezírka dekorativním prvkem zahrady. Zde už můžete plánovat křivky a tvary, včetně pravoúhlých bazénků navazujících na terasy, pochozí plochy, stěny domu. Břehy jsou volitelné dle typu materiálu působících v zahradě a domě. Pěkné je, když zahradní jezírka jsou u terasy z třeba tropického dřeva a my jej použijeme jako břeh. Materiálům se meze nekladou. Používají se vhodné druhy dřeva, betonové dlažby, průmyslové dlaždice. Vše co používáme k dotvoření domu a terasy je vhodné k jezírku.

zahradní jezírka

PLÁNOVÁNÍ JEZÍRKA

Nejdůležitější je naplánovat umístění zahradního jezírka a jeho velikost. Jezírko se vytvořenými melčími břehy svažuje. Osázením rostlinami bude časem měnit tvar a vzhled. Celkový dojem bude jiný než při zakládání. Také růstem rostliny během roku mění vzhled jezírka. Bahenní rostliny v okrajích a vyšší rostliny a trávy v mělkém břehu mění vzhled vodní plochy. Lekníny a plovoucí listy vedou k tomu, že zahradní jezírka vypadají opticky menší. Celkovou velikost lze ještě pozměnit, pokud chcete pěstovat v jezírku ryby. Ryby potřebují hloubku minimálně 80 cm a dostatečný prostor k pohybu. Pro mloky a žáby je důležitá melčí a bažinatá část.

Využití jezírka je dobré zvážit už při plánování. Když chcete využít jezírko k uvolnění a oddechu, plánujte si spíše jezírko v blízkosti domu, terasy a posezení. Pokud chcete zahradní jezírka jako útočiště pro živočichy, stačí nevyužitý kout v zahradě. Na zahradní jezírka by mělo svítit slunce pro úspěšné uchycení a růst rostlin. Plovoucí listy rostlin potřebují světlo a teplo. Ideální je, když během dne je průběžně zastíněná některá část vodní plochy, což podporuje biologickou rovnováhu. Umístění by mělo být i takové, které nám umožní jezírko obejít kolem dokola. Dostat se k němu můžeme tak, abychom měli možnost dosáhnout na jeho celou plochu, a díky tomu můžeme snadno čistit. Použijeme síťky na teleskopické rukojeti pro odebírání nečistot.

DALŠÍ POŽADAVKY

Při plánování musíme zohlednit záležitost technického rázu. Elektrické spotřebiče jako čerpadlo, světla, přídavná zařízení budou potřebovat přívod proudu a u velkých jezírek filtrační zařízení.

Nutno také počítat s tím, že vykopanou zeminu buď můžeme odvézt, což bývá nákladné. Je lepší se zeminou počítat na vybudování svahu, vyvýšeného břehu nebo svahu, ze kterého by mohla stékat potůčkem voda do jezírka.

ZAKLÁDÁNÍ JEZÍRKA

Hotové nádrže

Nejsnazší cestou je použití hotové nádrže. Vhodnost je ale omezená na maximální délku 4m. Na trhu jsou hotové nádrže, které mají vysvahované okraje pro mělčí a hlubší zóny. Nevýhodou těchto prefabrikátů je to, že velikost a tvar je dán výrobcem. Hotové nádrže jsou nákladnější než foliová jezírka. Hotové bazénky se vyrábějí z polyetylenu a větší ze sklolaminátu.

Oba materiály mají vlastnosti – DLOUHOVĚKOST, EKOLOGICKOU NEZÁVADNOST, ODOLNOST VŮČI UV ZÁŘENÍ A MRAZU, VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOST.

Foliová zahradní jezírka

Folie nám nebrání vyhotovit různé tvary a neomezuje nás ve velikosti. Folie se položí a natvaruje dle našich fantazií. Nejsme vázaní na pevné tvary. Během pokládání nemusíme chvátat a třeba ještě na poslední chvíli tvar změnit nebo zvětšit. Folie se svařuje na místě a její variabilita nezná meze.

Folie se pokládá na vyčištěnou jámu zbavenou ostrých nečistot a hrubých materiálů jako jsou kameny, kořeny.  Vysypanou jemným pískem a přetaženou netkanou textilií. Na takovém podkladu bude ležet folie a bude mít měkký podklad, který se nebude moci protrhnout.  U okrajů břehů se zaměříme hlavně na to, aby voda nebyla ve styku s okolní zemí, která by ji kapilárními silami nasávala.

přírodní zahradní jezírka

KVALITA VODY

Chceme-li nabídnout pro rostliny a živočichy zdravé životní podmínky ve vodě, musí mít voda určité podmínky. Rostliny i živočichové by postupně odumírali. Vysoká kvalita vody lze udržet nejlépe tou nepřirozenější přírodní cestou. Dobré vlastnosti vody jsou vždy ve vzájemném vztahu s mikroorganismy a se živočišným světem.

Není to ale snadné jak se řekne. Ryby můžou požírat některé rostliny, že se tolik nepřemnoží. Naopak ryby vodu znečišťují svými exkrementy. Přítomnost ryb tak může biologickou rovnováhu ovlivnit jak pozitivně, tak negativně. Naopak rostliny když nebudou vybrány vhodně, mohou rovnováhu ovlivnit. Ve vodě bude mnoho živin. Ale rostliny jsou nepostradatelné pro svoji produkci kyslíku.

Nejdůležitějšími faktory jsou TVRDOST VODY, HODNOTA PH (kyselost, a obsah živin. Rozhodující je i teplota vody.

TVRDOST VODY

Rozlišují se tři stupně tvrdosti vody.

Měkká voda: 0-8 °dH

Středně tvrdá voda: 8-17 °dH

Tvrdá voda: 17-30 °dH

Rostliny a živočichové potřebují pro správný vývoj středně tvrdou vodu. Když hodnota vody významně klesne pod 10°dH  nebo naopak stoupne nad 20°dH je nutno zasáhnout. Specializované obchody nabízí prostředky zvyšující a snižující TVRDOST.

KYSELOST VODY

Kyselost vody pro zahradní jezírka je další podstatný faktor. Vyjadřuje se hodnotou pH, která udává množství kyselin (zásad) rozpuštěných ve vodě.

Rozlišuje se na tři kategorie kyselosti vody:

Kyselá voda: hodnota pH 0-6,9

Neutrální voda: hodnota pH 7

Zásaditá voda: hodnota pH 7,1-14

Kyselá a zásaditá hodnota vody je pro vodní rostliny a živočichy škodlivá. Některé ryby přežívají pouze při pH 6-9. Jinak by se měly hodnoty pohybovat na 7-8. Když hodnoty klesnou pod či nad, dochází u ryb k onemocněním ploutví, kůže, žaber.

Kyselost vody v jezírku není nikdy konstantní a snižuje se hlavně vydatnými dešti. Na podzim kyselost vody výrazně ovlivňuje rozkládající se spadané listí, jehličí. Vodu můžeme ovlivňovat zakoupenými přípravky do zahradního jezírka. Snadnějším a cenově výhodnějším řešením je částečně vodu vyměnit.

KYSLÍK PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA

Kyslíkem je nutné rostliny a živočichy zásobovat také. O zásobování vody kyslíkem je postaráno pohybem vody a fotosyntézou. Nejefektivnějším okysličením dochází při pohybu vodu. Nejméně k okysličení dochází při stojaté vodě, která je v některých místech zahradního jezírka hlubší. Kde je přemíra vodních plovoucích rostlin a ta voda, které se nedotkne ani vítr. Řešením je provzdušňování vody vzduchovými čerpadly a přívod potůčku nebo praménku a to i uměle.

Fotosyntéza: základní podmínkou fotosyntézy je sluneční záření. Množství kyslíku ve vodě zvyšují především vysazené ponořené rostliny. Tvořící se řasy kyslík spotřebovávají, než kolik ho sami vyrobí. Proto je důležité řasy odstraňovat a to nejen pro krásu jezírka, ale také pro správné udržení dobrých vlastností vody. Kyslík odebírají hlavně ryby. Příliš mnoho ryb v jezírku se vzájemně připravuje o hlavní podmínku existence.

TECHNIKA

Zahradní jezírka skoro vždy potřebují čerpadlo, které dává vodu do oběhu nebo vytváří čeření. Čištění vody usnadňují filtrační zařízení.

ČERPADLA

Vzduchovací čerpadla pro zahradní jezírka: tyto čerpadla umísťujeme na nejnižší místo na dně. Přečerpávají vodu a starají se o dostatek kyslíku.

Čerpadla pro potoky: tato čerpadla se vyznačují velkým výkonem a jsou schopná přepravit vodu od ústí potoka až k jeho vzdálenému prameni.

Čerpadla pro fontány: jsou určena k vodotryskům, fontánám a dalším vodním efektům. Bývají opatřena rozkládací teleskopickou trubicí. Zajímavostí jsou plovoucí čerpadla, která neumožňují umístit čerpadlo na dno kde je bahno.

ČIŠTĚNÍ VODY

Čistění vody nám umožnují  různé techniky a systémy.

FILTRAČNÍ SYSTÉM sbírá vodu do různých filtračních komor a ty zachytávají nečistoty. Výběr je vhodný konzultovat s odborníky.

SKIMMER je filtrační systém, který odsává nečistoty a drobné částečky na hladině vody.

VYSAVAČ pro zahradní jezírka nám pomůže odsát usazené nečistoty během celého roku. Na dně se usazují drobné nečistoty a vzniká hnilobný kal. Pokud se tento kal neodstraní, jezírko odumře. Funguje to obdobně jako vysavač, který známe, jen vysává nečistoty ze dna. Voda se dá čistit i přidáním zvláštních kultur bakterií.

OXIDÁTOR je systém pro zahradní jezírka, kdy účinně zvyšujeme obsah kyslíku pomocí elektrického čerpadla. Oxidátor je naplněn okysličovacím roztokem (peroxidem vodíku a destilovanou vodou). Tato směs se v plastové nádobě ponoří do vody a neustále uvolňuje kyslík. Po vyčerpání směsi vyplave oxidátor na povrch a vy můžete znovu naplnit.

PROSTŘEDKY PROTI ZAMRZÁNÍ

Ryby a vodní rostliny potřebují kyslík i v zimě nutné k výměně plynů mezi vzduchem a vodou ale nemůže docházet při mrazech a zamrznutí celé hladiny. Proto použijeme topítka s plovákem. Alternativa je použití horkého hrnce či prosekání ledu. Ale pokud jsou v jezírku ryby, prosekání se nedoporučuje. Leknutím mohou ryby zemřít.