Dvanáct netuctových rad pro výměnu střešní krytiny

17. 09. 2012
Diskuze (0)
Sdílet

Vypadá to jednoduše. Po určité době každá střecha dospěje k potřebné výměně krytiny. Imunitu a zdraví nejen člověka, ale i domu nejsnáze podkope nevhodná obuv a nezakrytá hlava. Mnohé k tomu, aby majitele domů ta jejich vlastní nerozbolela ze starostí […]

Vypadá to jednoduše. Po určité době každá střecha dospěje k potřebné výměně krytiny. Imunitu a zdraví nejen člověka, ale i domu nejsnáze podkope nevhodná obuv a nezakrytá hlava. Mnohé k tomu, aby majitele domů ta jejich vlastní nerozbolela ze starostí se zatékáním nebo neúměrnou zátěží střešní konstrukce, jsme se dozvěděli od Ing. Juraje Staška, který má kromě vydařených realizací vlastních staveb v popisu práce i vhodný výběr střešní krytiny.

 

Podle čeho se rozhodovat při výběru krytiny u novostavby a přestavby či rekonstrukce rodinného domu nebo bytovky?
Výběr krytiny je limitovaný sklonem střechy, nosností krovu, cenou, předepsaným typem v dané lokalitě, který vychází z požadavků územně plánovací dokumentace nebo požadavků památkové péče. U novostaveb nebo nadstaveb se nové konstrukce navrhují s ohledem na výběr střešní krytiny, u přestaveb a oprav je nutné respektovat původní konstrukční řešení.

K jakým nejčastějším chybám dochází u vestaveb či nadstaveb domů ve snaze získat obytný podkrovní prostor?
Obvykle se podcení požadavky stavební fyziky na dostatečné zateplení střešního pláště, polohu a druh parozábrany, případně pojistnou hydroizolaci, a především na dostatečné odvětrání střešního pláště.

Hladký povrch plechové krytiny zabraňuje usazování nečistot v podobě mechů a lišejníků. (foto: Lindab)

Kdy je možné se spolehnout na to, že původní krov unese novou krytinu?
Při výměně střešní krytiny za těžší druh je nutné statické posouzení původního krovu. Při každé výměně krytiny se doporučuje revize stavu dřevěných prvků krovu.

Jak je to s různými druhy krytin a účinným zateplením obytného podkroví?
Různé druhy krytin v zásadě nemění požadavky na tepelnětechnické charakteristiky střešního pláště, rozdíly jsou jen ve způsobu odvětrání střech.

Po jaké době je třeba zkontrolovat stav krytiny?
Kontrola střech je individuální, v zásadě po každé zimě by se měla provést vizuální prohlídka spojená s vyčištěním dešťových žlabů. V případě lokálního zatékání střechy je nutná odborná prohlídka s určením poruchy střešního pláště – nemusí jít pouze o poruchu krytiny, ale i o kondenzaci vodních par uvnitř konstrukce.

Jaká je bilance, zohledníme-li investiční náklady, trvanlivost a bezporuchovost střešního pláště?
Orientovat se v široké nabídce výrobků, navíc od různých výrobců, není vůbec snadné. V zásadě platí, že tvrdé krytiny jsou dražší a mají delší životnost, obtížněji se vyměňují a mají troj- až pětinásobně vyšší hmotnost. Základním požadavkem na kvalitní střechu je správný návrh tvaru střechy pro zvolený typ krytiny, a hlavně dobře zvládnuté řemeslo s důsledně provedenými detaily.(foto: isifa.com)

Kdy dát přednost lehké střešní krytině a kdy se raději spolehnout na krytinu betonovou nebo keramickou?
Lehké střešní krytiny se uplatňují při výměnách plechových, eternitových a živičných krytin, ale i u střech s nižším sklonem, obvykle pod 25°.

Do jaké míry výběr krytiny ovlivní zeměpisná poloha, nadmořská výška, převládající větry, hurikány :-)?
Vliv geografické polohy stavby je v našich podmínkách důležitý ve vyšší nadmořské výšce. Od polohy nad 600 m n. m. se projevují drsné klimatické podmínky s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. Lokálně je důležitý převládající směr větru (nejčastěji západních směrů) spojený s hnaným deštěm. To jsou aspekty, na které je třeba pamatovat už při návrhu stavby.

Má co mluvit do výběru krytiny stavební úřad?
Stavební úřad může pro konkrétní stavbu nebo celou lokalitu vyžadovat určitý zúžený výběr střešních krytin, pokud pro to existují zákonné úpravy vyplývající z ochrany památkového fondu nebo to předepisují obecně závazná nařízení schválená městskými nebo obecními zastupitelstvími. Stavební úřad může požadovat i statické posouzení nosných konstrukcí krovu při výměně krytiny za těžší a samozřejmě certifikáty všech stavebních výrobků použitých na stavbě.

Výrobci střech z pálené tašky udávají životnost krytiny 80 až 100 let. Keramický střep aktivně dýchá a propouští páru, ale zároveň neprosakuje. (foto: Tondach)

Statický posudek je jedna věc a cit architekta druhá. Jaké druhy střešní krytiny se podle vás nejvíce hodí ke konkrétním druhům fasád, obvodových plášťů?
Nemám zúžený pohled na výběr střešních krytin. Kritérii jsou druh stavby, tvar a sklon střechy a snad nejpodstatnější je poloha stavby v kontextu s okolní zástavbou a pohledovou přístupností střešní plochy. Dokonce se stává, že tzv. pátá fasáda je dominantním vjemem stavby. Při výběru jsou důležité i ekonomické možnosti investora, což však neznamená, že levnější řešení je automaticky méně hodnotné. Důkazem jsou dobrá řešení střech z pozinkovaného plechu v horských oblastech a naopak nevhodná použití velmi drahých krytin, jejichž hlavním cílem je exhibice majetnosti.

S jakým druhem krytiny se nejsnáze tvaruje i ta nejsložitější střecha?

Obecně se dobře realizují detaily a tvarové změny z materiálů, které může tvarovat klempíř v dílně nebo přímo na stavbě. Klempířská práce často přesahuje formát běžného řemesla a stává se výtvarným prvkem v architektuře.

(foto: Tondach)

Sněhová přikrývka a zabezpečení střechy proti nebezpečnému sesuvu sněhu ze střechy je samostatná kapitola. Má kromě klempířských prvků vliv na bezpečnost střechy i výběr konkrétního druhu krytiny?
Sníh na střeše a zabezpečení proti jeho náhlému sesuvu má své obecné zásady, ale opět je dobré individuální řešení z hlediska ochrany pěších komunikací, vstupů do budov, přilehlých parkovišť a podobně. Samotné krytiny se liší drsností povrchu, množstvím spojů, délkou překrytí jednotlivých prvků v závislosti na sklonu střešní roviny a řešením detailů prostupů přes střešní plášť.

Text: Marína Ungerová
Foto: Lindab, isifa.com, Tondach

Zdroj: Vše o rekonstrukci bytu a domu, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu Stavební materiály
Tagy: krytina statický posudek stavba střecha
Sdílejte článek

Diskuze