Instalace vytápěcí rohože

29. 08. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Podlahové vytápění má množství odpůrců, ale i příznivců. Někteří ho odsuzují kvůli problémům s cévami, jiní si ho nemohou vynachválit. Jedno je však jisté, na studené nohy můžete zapomenout.

V současnosti jsou na stavebním trhu dostupné rozličné typy elektrického podlahového vytápění. Některé jsou dokonce vhodné i na instalaci svépomocně. Nikdy se však nesmí zapomínat na to, že elektrickou instalaci musí vykonat pracovník s odpovídající kvalifikací. Vytápěcí rohože jsou vhodné do novostaveb, ale i na již existující podlahovinu pod rozličné typy vrchní vrstvy. Aby teplo neunikalo do spodních částí konstrukce, je vhodné rohože ukládat na tepelněizolační desky z extrudovaného polystyrenu.

59cz-1

1 nášlapná vrstva (keramická dlažba)
2 flexibilní lepicí tmel
3 vytápěcí rohož (kabel) Ecofloor
4 podlahová (limitační) sonda v ochranné trubici (tzv. husí krk)
5 doplňková tepelná izolace F-Board
6 flexibilní lepicí tmel
7 podkladová vrstva

KONTROLNÍ SEZNAM

MATERIÁL
• podlahová vytápěcí rohož
Ecofloor ComfortMat
obsah balení:
– kabelová vytápěcí rohož LDTS
– digitální termostat s podlahovou sondou
– ohybná instalační trubka (tzv. husí krk)
• nástěnný přijímač
Watts V 23 Master
• digitální programovatelný termostat
Watts V 22
• tepelněizolační deska
F-BOARD
rozměry: 1 200 × 600 × 6 (typ 6), rozměry: 1 200 × 600 × 10 (typ 10), pokrytí 4,32 m2
• penetrační nátěr
• lepicí tmel na cementové bázi
• výztužná páska
• hydroizolační těsnicí hmota
• flexibilní tmel
• keramická dlažba
• spárovací tmel

NÁŘADÍ
• ocelová stěrka
• zubové ocelové hladítko
• vodováha
• nůžky
• pěnový váleček
• elektrické míchadlo
• plastová nádoba
• plastové molitanové hladítko

POSTUP

FOTO Fenix

FOTO Fenix

1. Lepicí tmel
Na očištěný podklad se nanese vrstva vhodného penetračního nátěru. Po zaschnutí penetračního nátěru se nanese ocelovou zubovou stěrkou lepicí tmel na cementové bázi.

FOTO Fenix

FOTO Fenix

2. Tepelněizolační desky
Do lepicího tmelu se uloží tepelněizolační desky na vazbu. Desky se důkladně dotlačí a vyrovnají. Při kladení nesmí lepicí tmel pronikat do spár mezi deskami. Dilatační spáry v podkladu se musí zachovat.

FOTO Fenix

FOTO Fenix

3. Přelepení spár desek
Spáry desek se přelepí výztužnou páskou, která se překryje trvale pružnou hydroizolační hmotou na cementové bázi. Její přebytky se roztáhnou hladítkem, případně se odstraní. Přesah pásky musí být min. 50 mm na každou stranu spáry.

FOTO Fenix

FOTO Fenix

4. Technologická přestávka
Podklad s nalepenými tepelněizolačnými deskami se nechá vytvrdnout přibližně 24 hodin.

FOTO Fenix

FOTO Fenix

5. Odpor vytápěcího okruhu
Před kladením rohoží se přeměří odpor vytápěcího okruhu a izolační odpor vytápěcí rohože. Naměřené hodnoty se zapíšou do záručního listu.

FOTO Fenix

FOTO Fenix

6. Příprava rohože
Vytápěcí rohož se vyjme z obalu, připraví se na kladení a zjistí se vhodné místo na umístění sondy. Je nutné dbát na to, aby ohybná trubka se sondou byla umístěna uprostřed smyčky kabelu.

FOTO Fenix

FOTO Fenix

7. Vyhloubení drážky
Na podlaze se vyznačí místo pro podlahovou sondu a na vyznačeném místě se do podkladové desky vyhloubí drážka.

FOTO Fenix

FOTO Fenix

8. Podlahová sonda
Sonda se zatáhne do rýhované ohybné trubice, která se uloží do vyhloubené drážky. Sonda a vytápěcí rohož se zapojí do krabice pro nástěnný přijímač systému regulace.

FOTO Fenix

FOTO Fenix

9. Kladení rohože
Následně lze začít s kladením rohože. V místech ohybu (například kolem WC) se odstřihne potřebný kus tkaniny a vytvaruje plocha jen s vytápěcím kabelem.

FOTO Fenix

FOTO Fenix

10. Kladení rohože na ploše
Na rovné ploše se už opět klade celá rohož. Vytápěcí rohož se uloží na celou plochu. Rohož se musí umístit minimálně 50 mm od stěny.

FOTO Fenix

FOTO Fenix

11. Zalití rohože
Po položení rohože se na povrch aplikuje flexibilní lepicí tmel tak, aby tmel prostoupil rohoží a pomocí hladké stěrky se zarovná podlahová plocha. Pozor, aby se ostrou hranou stěrky nepoškodil kabel.

FOTO Fenix

FOTO Fenix

12. Měření odporu
Následně se vykoná měření odporu vytápěcího okruhu. Naměřené hodnoty se musí shodovat s hodnotami naměřenými před kladením rohože a opět se zapíšou do záručního listu.

FOTO Fenix

FOTO Fenix

13. Kladení dlažby
Po vytvrdnutí vyrovnávací vrstvy se pomocí flexibilního tmelu nalepí keramická dlažba a po dodržení technologické přestávky se vyspáruje. Vyspárovaná dlažba se očistí.

FOTO Fenix

FOTO Fenix

14. Nástěnný přijímač
Dalším krokem je instalace nástěnného přijímače. Přijímač je řízen bezdrátovým signálem termostatu a může přímo spínat zátěž do 16A.

FOTO Fenix

FOTO Fenix

15. Spárování přijímače
Nástěnný přijímač se spáruje s digitálním programovatelným termostatem, který nabízí regulaci v několika provozních režimech a umožňuje řízení až 4 přijímačů.

dobré RADY

Kombinování vytápěcích zařízení

K hlavnímu přijímači V23 Master lze přiřadit až tři další podřízené přijímače V23 nebo V25 Slave. V jedné místnosti je tak možné kombinovat podlahové vytápění s vytápěcím žebříkem nebo se sálavými panely, kdy přijímač s podlahovou sondou vypíná v případě dosažení limitní teploty na podlaze jen podlahový vytápěcí systém a vytápěcí žebřík nebo sálavé panely mohou dále vytápět místnost až do požadované prostorové teploty.

Bezdrátová regulace

V současnosti jsou dostupná i řešení s bezdrátovou regulací. Ovládání podlahového vytápění zabezpečuje modulární bezdrátový systém centrální regulace.

odborník radí

Konec ochranné trubice, v níž je umístěna podlahová sonda, je potřebné utěsnit, aby do ní nepronikal lepicí tmel.

TEXT zpracováno z podkladů firmy Fenix
FOTO Fenix, shutterstock.com
ZDROJ Vše o stavbě a rekonstrukci domu, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: keramická dlažba vytápěcí rohože vytapeni
Sdílejte článek

Diskuze