Pro jakou střešní krytinu se rozhodnout?

Pro jakou střešní krytinu se rozhodnout?

21. 04. 2012
Diskuze (1)
Sdílet

Výrobci střešní krytiny nabízejí propracované kompletní systémy střešních plášťů. Střešní krytinu doplňují nejrůznější tvarovky, doplňkové prvky střešního systému a kompletní příslušenství solárních systémů, které se do střechy zabudují při její realizaci. Vše do sebe musí zapadat […]

Výrobci střešní krytiny nabízejí propracované kompletní systémy střešních plášťů. Střešní krytinu doplňují nejrůznější tvarovky, doplňkové prvky střešního systému a kompletní příslušenství solárních systémů, které se do střechy zabudují při její realizaci. Vše do sebe musí zapadat a fungovat. Na co při výběru dbát a pro jakou střešní krytinu se rozhodnout?

 

Výběr na trhu se střešními krytinami je velký. Střešní krytiny od renomovaných výrobců jsou kvalitní – splňují technické normy a spolu s celým správně zvoleným a zabudovaným střešním systémem zajišťují bezpečné plnění funkce střechy. 
V návrhu střešní krytiny se musí projevit respektování místních klimatických podmínek. Jakou střešní krytinu vybrat souvisí také s celkovým návrhem rodinného domu, s jeho charakterem. Do návrhu architekta se promítne, jaké máme nároky a požadavky na vzhled našeho rodinného sídla a jak by mělo působit na své okolí.
Roli ve výběru mohou sehrát také požadavky na dodržení určitého rázu objektu, ať už má objekt zapadnout do historické městské zástavby, nebo do krajiny.
Jedno je ale jisté – ani do perfektně vypadající střešní krytiny nesmí zatékat! Realizace rodinného domu s hliníkovou falcovanou střešní taškou Prefa a hliníkovým fasádním systémem Prefa Sidings. Jejich výhodou je vysoká odolnost vůči rzi a povětrnostním vlivům, bezúdržbovost, ale i nerozbitnost nebo záruka 40 let. foto: Prefa Aluminiumprodukte 

Betonová střešní taška KMB BETA Elegant v zeleném odstínu zajímavě souzní s okolní přírodou v jihočeském Lišově. foto: KM BETA

Výběr střešní krytiny

Konstrukční systém střechy musí být navržen jako celek a také tak musí fungovat. Střešní krytina se tedy nevybírá samostatně, ale s ohledem na tvar a konstrukci střechy. Respektive trváme-li na použití konkrétní střešní krytiny, musíme k tomu přihlédnout již ve fázi návrhu konstrukce střechy a přizpůsobit tomuto požadavku složení střešního pláště i nosnou část střechy (krov, vazníková konstrukce), aby bylo dodrženo maximální povolené zatížení konstrukce střechy. 

Výrobci u každého typu krytiny předepisují, pro jaké sklony střech je určena (minimální a maximální sklon), to znamená, v jakém rozmezí je možné krytinu použít, ovšem vždy za předpokladu dodržení všech předepsaných opatření a podmínek použití stanovených výrobcem (doplnění pojistné hydroizolace a další).

Zvýšené požadavky kladené na střešní plášť nemusejí vyplývat pouze z nedodržení bezpečného sklonu střechy, ale také z jejích konstrukčních zvláštností (složitého tvaru střechy), využívání podkroví nebo místních klimatických podmínek.

Samba je nejnovější typ střešní tašky od českého výrobce pálených tašek. Designovými cenami ověnčená taška je vhodná jak na moderní stavby, tak na rekonstrukce domů, a to i díky své posuvnosti až o 38 mm. Na fotografii je ukázka střechy s nízkým sklonem s oblíbenou temně černou lesklou glazurou Amadeus. foto: TONDACH

Nedostatečná ochrana podstřešních konstrukcí je jednou z nejčastějších příčin poruch střech. Dodržením všech nezbytných opatření jim můžeme předejít.

Co je dále důležité vědět a mělo by nás zajímat: dodržení těchto podmínek je bezpodmínečně závazné pro uznání záruky a případné reklamace!

Bezpečný sklon je optimální pro položení krytiny bez speciálních opatření. Pro jednotlivé typy krytin najdeme tento údaj v ČSN 731901 a v technických listech jednotlivých výrobců.

Každý typ krytiny má předepsáno, zda se ukládá na latě nebo na bednění.
Rozmístění jednotlivých latí (vzdálenosti mezi nimi) a překrývání jednotlivých kusů krytiny závisí na sklonu střechy.

Břidlicově černá Římská taška z kvalitního probarveného betonu svým tvarem připomíná prejzy (pálenou střešní krytinu používanou už od středověku) a je vhodná pro střechy nových objektů i pro rekonstrukce. foto: Bramac

Materiálové varianty

Každý výrobce nabízí standardně v jedné materiálové variantě několik základních typů střešní krytiny, v několika barvách, s různými povrchovými úpravami. Výrobci střešní krytiny se ale snaží rozšiřovat sortiment výrobků i služeb a přilákat tím další zákazníky. Příkladem toho je například firma Bramac, která od března tohoto roku začala nabízet vedle betonové střešní krytiny také pálenou střešní krytinu.
Podle materiálu, ze kterého je střešní krytina vyrobena, ji rozdělujeme na pálenou, betonovou, plechovou, vláknocementovou, asfaltovou, plastovou, přírodní atd.

Realizace rodinného domu s hliníkovou falcovanou střešní taškou Prefa a hliníkovým fasádním systémem Prefa Sidings. Jejich výhodou je vysoká odolnost vůči rzi a povětrnostním vlivům, bezúdržbovost, ale i nerozbitnost nebo záruka 40 let. foto: Prefa Aluminiumprodukte

Na horách

Horské podmínky kladou na šikmé střechy vyšší požadavky. V extrémních klimatických oblastech (u nás nad 800 m n. m.) působí na střešní konstrukci vyšší zatížení srážkami (déšť, sníh), tvorba ledových námraz, vyšší zatížení UV zářením, zatížení větrem, výrazně nižší teploty, velké teplotní výkyvy. Důležité je proto vybrat vhodný tvar střechy, vhodné konstrukční řešení a promyslet řešení detailů.

Správným návrhem tvaru střešní konstrukce a použitím vhodné krytiny lze zajistit bezchybné fungování střešního pláště a omezit vznik řady poruch. U střešních ploch, kde dochází k sesuvu sněhové pokrývky, je výhodnější použít plechovou krytinu, která je odolnější vůči otěru. U objektů se skládanou krytinou z betonových či pálených tašek dochází často k rozlámání této krytiny pohybem zmrzlého sněhu.Ploché betonové střešní tašky Zenit carbon se dají použít na šikmé střechy moderních i klasických budov – jsou vhodné i pro modernizaci střech. Jejich předností je oproti tvarům vlnitých střešních tašek jednoduchost. foto: Mediterran

Služby a záruka

Standardem v nabídce kvalitních výrobců je bezplatné poradenství, výpočet střechy (kolik krytiny a příslušenství je potřeba) a vizualizace střechy (pomůže s výběrem barevné varianty).

Další službou, kterou někteří výrobci poskytují, je kompletní systém rekonstrukce střech. Nabízí ho například firma Tondach, která má ve svém sortimentu posuvné tašky, jejichž hlavní výhodou je to, že není přesně stanovena vzdálenost střešních latí, na které se tašky pokládají, ale má určitý rozsah (většinou 4 až 6 cm). To umožňuje například pokládku na původní laťování při rekonstrukcích nebo pokládku na složitějších střechách. Posuvné tašky se mohou překládat jedna přes druhou v rozmezí několika centimetrů, bez rizika jakéhokoliv řezání tašek.

Výrobci střešních krytin poskytují různou záruku na materiál a na funkčnost střechy. Záruka na materiál se pohybuje okolo 30 let, záruka na funkčnost celé střechy obvykle bývá v rozmezí 10 až 15 let. 

Betonová střešní krytina KMB HODONKA vytváří na střeše zajímavé efekty. Vyrábí se ve čtyřech nejoblíbenějších odstínech – cihlové, višňové, hnědé a černé. foto:   KM BETA

Odborníků jsme se zeptali: Podle jakých kritérií vybírat střešní krytinu na rodinný dům?

Ing. Martin URBANEC, technický poradce KM Beta
„Pro každou novostavbu i rekonstrukci stávající střechy je velmi důležitý výběr střešní krytiny, který je ovlivněn řadou faktorů. Při výběru střešní krytiny si musíme stanovit, jakou očekáváme její životnost a také jaká bude náročnost její následné údržby. Vzhledem k tvaru a členitosti realizované střechy je nutné zvážit i vhodnost a snadnost pokládky vybrané krytiny a v neposlední řadě také cenu a vzhled.
Mezi hlavní faktory patří zejména:
Sklon střechy – u každé střešní krytiny je určen tzv. bezpečný střešní sklon a minimální střešní sklon a tyto parametry určí vhodnost krytiny pro danou střechu.
Nosnost střešní konstrukce (krovu) – podle nosnosti krovu je nutné zvolit i typ krytiny (mezi těžké krytiny patří např. pálené nebo betonové tašky a mezi lehké patří např. šindele, plechové nebo vláknocementové krytiny).
Umístění stavby (klimatické podmínky) – tyto faktory ovlivňují hlavně tvar a členitost střechy. Čím jsou klimatické podmínky náročnější, tím složitější a nákladnější úpravy střešního pláště je nutné u jednotlivých typů krytin realizovat. Doporučuje se volit vždy co možná nejjednodušší řešení tvaru i typu krytiny pro danou lokalitu.
Životnost – dalším faktorem při výběru je doba, po jakou je krytina schopná plnit svoji funkci, abychom nemuseli do střechy v krátké době opět investovat.
Údržba – důležité je také vědět, jakou údržbu vybraná střešní krytina potřebuje a jak často (i toto je částečně závislé na lokalitě). Podle toho je také nutné zajistit přístup na střechu.
Vzhled – faktor, který je spojen s estetickým citem a záleží na konkrétním přání a představě investora. Není tím myšlena pouze barevnost (ta je někdy pro danou lokalitu určena), ale i tvar povrchu krytiny.
Cena – nedílná součást realizace střešní krytiny. Je nutné si stanovit výši částky, kterou jsme ochotni do nové střechy investovat, a ta pak bude při výběru rovněž důležitým parametrem.“

Ing. Vít Jirkovský, vedoucí prodeje Tondach Česká republika
„Na šikmé střechy se obvykle používají skládané krytiny, buďto pálené, nebo betonové, alternativně i šablony typu eternit nebo asfaltové šindele, případně plechové krytiny. Hlavním kritériem pro výběr je sklon střechy. U některých typů taškových krytin jsou podle konstrukce možné nižší sklony až do 12° sklonu. U pálených keramických tašek se používají u nižších sklonů tašky s vlnou. V náročných klimatických podmínkách počítejte s pojistnou hydroizolací, těsněním. Doporučuji také použít tzv. zámkové typy tašek, jako je například Francouzská 12. Trendem posledních let jsou moderní, téměř minimalistické krytiny s menší vlnou nebo ploché typy jako taška Samba nebo Figaro. Co se týká u nás nejoblíbenějších pálených tašek, na výběr je z 15 typů a několika povrchových úprav a nejrůznějších barev a jejich kombinací. Na střechu si můžete položit třeba tašku se zbarvením podzimního listí – Samba engoba duo. Limity téměř neexistují!“

Roman Vaněk, Prefa Aluminiumprodukte
„Kritérií výběru je více. Záleží na tvaru a sklonu střechy, lokaci rodinného domu, charakteru podkroví a dalším. Určitě však musíme vycházet z umístění rodinného domu. V náročných horských oblastech je lepší investovat do odolnějších střešních krytin, které vydrží všechny vrtochy počasí. Zohlednit se musí především zatížení sněhem a větrem v dané lokalitě. Dalším kritériem je výběr podle typu stavby. Moderní rodinný dům si žádá moderní, odolné a trvanlivé materiály s mnoha barevnými variacemi, které vydrží léta bez jakékoliv údržby. Rekonstruovaná střecha by měla být naopak co nejlehčí, aby se nezhoršily statické poměry celé stavby. Nesmíme také opomenout možnosti a omezení jednotlivých krytin například s ohledem na minimální sklon střechy. Maloformátové hliníkové krytiny pokládáme od 12° výše, Prefalz od 3°. Dalším kritériem může být škála barevných odstínů. Ne každý materiál umožňuje bohaté barevné variace v rámci celého střešního systému včetně žlabů a různých doplňků. Na barvu vždy požadujte záruku, v ideálním případě i na materiál!“


TEXT: Jitka  Kulhánková
FOTO: Bramac, KM Beta, Prefa Aluminiumprodukte, RUUKKI, Tondach, Mediterran
ZDROJ: časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o. 

Kategorie: Rekonstrukce domu Stavební materiály
Tagy: krytina střecha
Sdílejte článek

Diskuze

  • Hliníková plechová krytina u nás nakonec zvítězila. Máme trochu starší krovy, které navíc nemají až tak vysokou nosnost, proto jsme tašku nechtěli. Navíc je hliník samozřejmě levnější variantou.

    Martin