Sametově hladké stěny

14. 09. 2018 Sdílet

Dokonale hladké a rovné stěny moderním interiérům sluší. I to je důvod, proč se mezi stavebníky těší velké popularitě sádrové omítky. Dají se nanášet v jediné vrstvě a i při malých tloušťkách dokonale zakryjí všechny nerovnosti. Jejich hlavní devizou je snadná a rychlá zpracovatelnost bez zbytečných technologických prodlev.

Základní složkou receptury sádrových omítek je sádra. V případě omítek Cemix se jedná o sádru vyrobenou výhradně z přírodního materiálu získaného klasickou těžbou minerálu – sádrovce. Pomocí sádrových omítek lze dosáhnout vysoce estetického povrchu a kromě klasické filcované úpravy je možné docílit také moderních hladkých gletovaných ploch. Na hladkých stěnách ulpívá méně prachu a jsou tak přirozeně antialergenní. Sádrové omítky také regulují vlhkostní mikroklima v interiéru. Vyšší vlhkost absorbují a později uvolňují zpět do ovzduší. Současně umějí stěny se sádrovou omítkou akumulovat teplo a podílet se na rovnováze teploty stěn a vnitřního prostoru.

Omítky pro ruční i strojní nanášení

Cemix má v nabídce výrobkovou řadu sádrových omítek VELVETA (Cemix 016 F VELVETA filcovaná, Cemix 016 G VELVETA gletovaná, Cemix 036 VELVETA lehčená) určenou pro strojní nanášení, ale také řadu omítek pro ruční zpracování (Cemix 026 Sádrová omítka ruční, Cemix 136 Sádrová omítka tenkovrstvá a Cemix 106 Sádrová stěrka). Na výběr jsou výrobky určené pro obě povrchové úpravy filcováním i gletováním. Sádrové omítky Cemix se nanášejí jednovrstvou technologií, což umožňuje rychlý postup omítkářských prací. Nanáší se v průměrné vrstvě 10 mm, v případě potřeby je lze v jednom pracovním kroku nanést na stěny až ve vrstvě 40 mm. Sádrové omítky jsou vhodné k omítání stěn a stropů z nejpoužívanějších materiálů (pórobeton, plné cihly, THERM bloky, beton apod.) a jejich pomocí lze dosáhnout dokonalého sjednocení dvou různých struktur povrchů (např. zděné konstrukce a sádrokartonu).

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzrálý, nosný, suchý, zbavený prachu, mastnoty a ostatních nečistot. Zdivo musí být již dotvarováno. Tím se zabezpečí, že následná vrstva k podkladu lépe přilne a zamezí se tím riziku jejího odlupování. Následně se vlhčící zkouškou zjistí, zda je podklad savý nebo nesavý a zvolí se vhodný způsob jeho přípravy. Pro přípravu podkladu před nanášením omítek se na savé podklady používá penetrační nátěr Cemix Penetrace základní a na hladké a nesavé podklady kontaktní můstek Cemix Kontakt BETON. Při nanášení sádrových omítek na běžně savé podklady, jako jsou pálené cihly nebo bloky, není potřeba podklad penetrovat, ale pro zlepšení zpracovatelnosti omítek a prodloužení času na zpracování se doporučuje opět použití penetračního nátěru. Před samotnou aplikací penetračního nátěru se provede vizuální kontrola podkladu.

Povrch musí být zbavený prachu a nečistot. foto LB Cemix

Povrch musí být zbavený prachu a nečistot. foto LB Cemix

Nanášení penetračního nátěru. foto LB Cemix

Nanášení penetračního nátěru. foto LB Cemix

Nanášení sádrových omítek

U strojních omítek Cemix 016 F, 016 G a 036 se míchání a nanášení provádí pomocí omítacího stroje. Směs se smíchá s vodou v samotném stroji a na stěnu se nanáší pomocí stříkací pistole. U ručních omítek Cemix 026 a 136 se aplikace provádí ručně po předchozím namíchání omítky. Omítka se míchá vždy v čistých nádobách. Vsype se do vody, nechá nabobtnat a míchadlem se rozmíchá do plastické konzistence.

Příprava omítky v omítacím stroji. foto LB Cemix

Příprava omítky v omítacím stroji. foto LB Cemix

Strojní nanášení omítky. foto LB Cemix

Strojní nanášení omítky. foto LB Cemix

Před samotným omítáním se nejprve zarovnají větší spáry ve zdivu, zapraví se vedení inženýrských sítí a také je vhodné osadit ve stěně omítníky a rohy chránit pomocí speciálních rohových lišt. Po nanesení omítky se povrch zarovná stahovací latí (tzv. h-lať). Omítka se zarovnává tzv. „do kříže“, nikoliv „do oblouku“. Dosáhne se tím lepšího vyrovnání povrchu. Po srovnání omítky se vyjmou omítníky, doplní se chybějící materiál a zapraví se povrch omítky.

Vložení výztužné tkaniny do míst styku různých materiálů. foto LB Cemix

Vložení výztužné tkaniny do míst styku různých materiálů. foto LB Cemix

Osazení omítníků. foto LB Cemix

Osazení omítníků. foto LB Cemix

Příprava pro osazení rohové lišty. foto LB Cemix

Příprava pro osazení rohové lišty. foto LB Cemix

Po zavadnutí omítky se provede dorovnání drobných nerovností pomocí trapézové latě. Po zatuhnutí omítky za cca 60–90 min. po nanesení, kdy omítka již nelepí na prst, se povrch omítky lehce zkropí vodou a provede se rozfilcování a vytažení sádrového šlemu na povrch omítky. Po dalším zavadnutí se povrch omítky podle jejího typu finalizuje filcováním nebo gletováním.

Stahování omítky h-latí. foto LB Cemix

Stahování omítky h-latí. foto LB Cemix

Vyjmutí omítníků. foto LB Cemix

Vyjmutí omítníků. foto LB Cemix

Dorovnání drobných nerovností. foto LB Cemix

Dorovnání drobných nerovností. foto LB Cemix

Sádrová stěrka Cemix 106 se také míchá a nanáší ručně a po nanesení je možné ji zagletovat, po zaschnutí přebrousit a vytvořit tak dokonale hladkou povrchovou úpravu např. na podkladní jádrové omítce nebo dalších vhodných podkladech.

Zvlhčení omítky vodou. foto LB Cemix

Zvlhčení omítky vodou. foto LB Cemix

Rozfilcování omítky po zvlhčení. foto LB Cemix

Rozfilcování omítky po zvlhčení. foto LB Cemix

Úprava povrchu gletováním. foto LB Cemix

Úprava povrchu gletováním. foto LB Cemix

Filcování omítky. foto LB Cemix

Filcování omítky. foto LB Cemix

Nanášení sádrové omítky není nijak pracné a při dodržení technologického postupu ji zvládnou i zkušenější svépomocní stavebníci. Sádrové omítky mají schopnost přenášet drobná pnutí v podkladu, a proto nejsou náchylné k praskání a celkovému opotřebování a stárnutí omítky. K tomu přispívá i fakt, že sádrové omítky neabsorbují pigmenty barev a není je nutné tak často malovat. Jednoduchá technologie nanášení i následné uživatelské vlastnosti přináší ve srovnání s jinými typy omítek prokazatelné investiční úspory.

ZDROJ: PR článek společnosti LB Cemix, s.r.o.

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: Nanášení sádrových omítek přírodní materiály sadrové omítky steny
Sdílejte článek