Roubenky

Roubenky ve svém životě viděl asi každý. Jednalo se o prostá stavení především v podhorských nebo horských oblastech. Oblíbené byly díky jednoduchému a rychlému prohřátí.
Dřevostavba s respektem k přírodě
Dřevostavby

Dřevostavba s respektem k přírodě

Pro investora bylo přirozeným rozhodnutím stavět dům ze dřeva, na jiný způsob ani nepomyslel. Měl přesnou představu o tom, jak má dům vypadat vzhledem k technickým požadavkům, věděl, že potřebuje velké přesahy balkonů a střechy, aby zmírnily […]

Roubenky

Každý kraj a místo měl svá specifika a odlišnosti v tvaru a tradici stavby roubenek. Jednalo se o obydlí, které využívaly dostupný materiál – kámen a dřevo. Stavěly se s malými okny, aby neunikalo teplo. Pokud nebyla ještě běžná elektrická energie byly roubenky opatřeny vnitřními omítkami, které měli zabránit vzniku požáru od loučí nebo svícnů. Obytné místnosti byly ze dřeva a samozřejmostí bylo i ustájení dobytka, chlévy byly obyčejně vyzděné. Z mnoha původních roubenek jsou chráněná území a z tohoto důvodu není možná rozsáhlá rekonstrukce.

roubenky

Kupujete roubenky?

Pokud se tedy rozhodneme ke koupi roubenky v této chráněné oblasti, je nutné předem počítat s velkým množstvím omezení. Jako bude tvar komína, střechy, oken nebo použitého materiálu na podezdívku. Koupě roubenky mimo chráněnou oblast už není tak náročná na dodržování požadavků na stavbu. V těchto roubenkách se bude snáze využívat přístupu světla velkými okny nebo využívat slunečních kolektorů k dodání teplé užitkové vody nebo elektřiny. Neznamená to, ale že roubenka ztratí svůj osobitý styl domu v souladu s přírodou a tradicemi. Dnešní roubenky se svými specifiky blíží nízkoenergetickým domům.

roubenka

Rekonstrukce s pomocí odborníka

Pokud se tedy rozhodneme pro rekonstrukci, je dobré oslovit odborníka, který nám odborně posoudí stav a povahu jednotlivých konstrukcí. Je totiž nutné u starých roubenek počítat s tím, že celá stavba stojí na kamenech jen tak na zemi a pod dřevěnou podlahou bude jen hliněná podlaha. Nikde nebude žádná hydroizolace. Určitě bude vhodné i zajištění mykologického testu na houby a plísně, které můžou být na první pohled skryté. Starší domy často trpí výraznou vlhkostí, nejinak je tomu i starých roubenek. Je proto nutné zvolit šetrné řešení podložené statickým a technologickým posudkem. Naší neodbornou rekonstrukcí můžeme krásu a podstatu roubenky i poškodit a může se stát, že ji proto budeme muset zbourat.

roubenky

Výstavba roubenky

Naším rozhodnutím může být i výstavba zcela nové roubenky. Jako stavební a konstrukční materiál se využívá smrkové dřevo. A celá stavba zabere přibližně 7 – 8 měsíců.

Základním stavebním prvkem je armovaná betonová deska, která kopíruje daný terén dle projektové dokumentace. Cena takové desky se bude odvíjet i dle podloží, na kterém bude umístěna.

Klasické roubenky

Může jít o klasickou roubenku, která bude vystavěna tesařem z konstrukčních hranolů bez použití hřebíku a jiných spojovacích materiálů díky rybinovému spoji v rozích. Dále se využívají ostrohranně řezané hranoly. Tyto hranoly mají ohoblované pohledové strany. Na stavbu klasické roubenky se využívá tzv. sesedacího procesu. Znamená to, že konstrukce roubenky tlačí na rohové rybinové spoje. Otevřené spáry nám zaručí volné proudění vzduchu, který nám pomáhá vysoušení dřevěné konstrukce roubenky. Tímto se celý proces vysoušení zkrátí. Je zabráněno i vzniku plísní a dřevokazných hub, které by mohli dřevěnou stavbu poškodit. Na zatěsnění je použito spárové izolace, která brání úniku tepla a vody, ale až po sesednutí domu.

Dřevenice

Roubenka ze syrového konstrukčního hranolu

Dalším typem je roubenka postavená ze syrového konstrukčního hranolu, kde jde především o ruční zpracování. Na výplně mezi jednotlivými hranoly se ve většině případů používá dřevěná lišta s vloženou izolací. Tato lišta má za úkol přijímat veškerý pohyb dřevěného masívu při stavbě. Vymazání spáry je možné až po úplném seschnutí veškerého stavebního materiálů. Je možné využít i speciálně upravený tmel, který je krátce na trhu. Proti plísním a dřevokazným houbám a jiným nepředpověditelným situacím se při stavbě používá spárová izolace, která umožňuje proudění vzduchu. Mezi jednotlivými trámy se používá v rozích klasický rybinový spoj s použitím vložených pér.

Izolace

Pro izolaci je vhodné zvolit technické konopí, které má velké výhody oproti jiným izolacím. Především má dvakrát vyšší tepelnou akumulaci než jiné používané materiály. Jde o fázový posun teplot, což znamená, že se nám v letních měsících tato izolace nepřehřívá. Značně nám ušetří finance při použití klimatizace v létě nebo tepelného ohřevu v zimních měsících. Tyto izolace mají vysokou schopnost absorpce vlhkosti, jde o proces absorpce a znovu uvolnění vzdušné vlhkosti. Mají nejen tepelně izolační vlastnosti, ale vynikají i výraznými akustickými vlastnostmi. Jako přírodní vlákno má konopí vyšší životnost a stálost než běžně využívané materiály, jak jsou např. minerální vlákna. Při použití této izolace je potřeba minimální ochrany, nejsou nutné ochranné oděvy a pomůcky, neboť nedráždí dýchací cesty a ani neškrábe. Má širokou možnost využití do prostoru krovů, stropů, podlah vnitřních a vnějších stěn. Energetická nenáročnost a materiál nezatěžující životní prostředí je samozřejmostí.

Dřevenice

Topení

Na zateplení je vhodné použít tzv. „slaměné Ekopanely“. Jde o materiál, který má výborné tepelně izolační vlastnosti. Jde o robustní materiál, který je pevný a je vyroben z lisované slámy. Dalším plusem je, že tyto „Ekopanely“ můžeme využít jako samonosné příčky, podhledy a následně je omítnout. Lze je využít k vnějšímu nebo vnitřnímu opláštění stěn. Jde opět o přírodní materiál nezatěžující životní prostředí.

Vzhled roubenky

Různým zpracováním je možné docílit velmi starého vzhledu roubenky. Jde speciální technologickou metodu „kartáčování“, kdy jsou odebrány měkčí letokruhy a dřeva tak získá patinu stoletého dřeva, i když je nové. Další možností jsou tesané trámy, která se velmi užívá při záchraně starých objektů. Musí jí provádět zkušený tesař.

Dřevěné roubenky

Barvy a nátěry

Jaký nátěr na novou nebo starou roubenku použijeme, je otázkou: zda jsme kvalitně připravili podklad. Základem je dobré očištění podkladu. U nové nebudeme mít tolik práce. U těch starých se bude jednat především o očištění od různých řas nebo mechů. Následné vybroušení a vyčištění. Někdy je nutné použít přípravky, které nám dřevo řádně odmastí. Před nátěrem je nutné dodržet i pravidlo, že dřevo musí mít nižší vlhkost než je 18 %. V opačném případě je nutné použít některý tenkovrstvý nátěr, který je nutné za několik let přebrousit a použít středně vrstvý nebo silnovrstvý nátěr. Tyto nátěry se vyznačují delší životností. Určitě bychom si pro lakování neměli vybrat den kdy je slunce příliš silné a vysoko, lak bude sice brzy suchý, ale bude také na povrchu „připečený“ a jednotlivé vrstvy se dobře a dostatečně nespojí. Ideálním řešením je počkat, až bude pod mrakem.

Na venkovní a vnitřní dveře společně s obložkami je vhodné využít masivu, který nám podtrhne osobitost roubenky společně s euro okny. Pro vstup na zahradu nebo terasu je možné využít i francouzského okna.

Na závěr

Ať už si vybereme roubenku starou nebo budeme stavět novou, vždy bychom měli myslet na to, proč jsme si takovou stavbu vybrali. Buď na sezónní, nebo celoroční bydlení. Určitě to bylo proto, že máme rádi přírodu a přírodní materiály. Jednoduchost, ale zároveň určitý uživatelský komfort. Vlastnosti stavby, která za nízkou cenu dokáže mít skvělé konstrukční a tepelně izolační vlastnosti.