Dřevostavba s respektem k přírodě

04. 01. 2014
Diskuze (0)
Sdílet

Pro investora bylo přirozeným rozhodnutím stavět dům ze dřeva, na jiný způsob ani nepomyslel. Měl přesnou představu o tom, jak má dům vypadat vzhledem k technickým požadavkům, věděl, že potřebuje velké přesahy balkonů a střechy, aby zmírnily […]

Pro investora bylo přirozeným rozhodnutím stavět dům ze dřeva, na jiný způsob ani nepomyslel. Měl přesnou představu o tom, jak má dům vypadat vzhledem k technickým požadavkům, věděl, že potřebuje velké přesahy balkonů a střechy, aby zmírnily proslunění v létě.

Pod pojmem ideální dům si investor uměl představit jen dům ze dřeva. „Manželka se sice dřevostavby bála, protože se k ní dostalo hodně fám o hořlavosti těchto staveb. Ale postupně pochopila, že ne všechno, co se šušká, je pravda. S nedůvěrou přistupovala i k absenci klasického vytápění, nyní si to však pochvaluje. Všichni známí a rodina se nás pořád ptají: Máte doma teplo? Stejně tak moje babička, když hledala radiátor, překvapeně usoudila, že tu máme pěkně teplo. My si to už ani neuvědomujme a tepelnou pohodu bereme jako samozřejmost i bez klasického způsobu vytápění,“ konstatuje investor.

Dům byl navržen tak, aby se mu uživatelé nemuseli věnovat. Výměna filtrů v zařízeních je signalizována LED kontrolkami, což je jediná požadovaná údržba. Z hlediska uživatelského komfortu je potřebná jediná aktivita – nastavení teploty na senzoru otočným regulátorem. FOTO: DANO VESELSKÝ

Dům byl navržen tak, aby se mu uživatelé nemuseli věnovat. Výměna filtrů v zařízeních je signalizována LED kontrolkami, což je jediná požadovaná údržba. Z hlediska uživatelského komfortu je potřebná jediná aktivita – nastavení teploty na senzoru otočným regulátorem. FOTO: DANO VESELSKÝ

Inspirace

Kousek romantické atmosféry z alpské architektury si chtěl investor přenést do vlastního bydlení. Při svých cestách po zahraničí se vždy zamýšlel nad přirozenou lidovou architekturou daného místa a snažil se přijít na to, proč lidé stavěli určitým způsobem a používali nějaké typické architektonické prvky. Hledal i logické vysvětlení toho, proč některé stavby vydrží v dobrém stavu déle než jiné. Tak objevil i význam větších přesahů střech, které kromě stínění měly dřevěnou stavbu i konstrukčně chránit před nepříznivým vlivem počasí bez nutnosti výrazného chemického ošetřování. Praktické zkušenosti starších generací se snažil potom využít při stavbě svého domu.
Přirozeným rozhodnutím bylo, že to má být dřevostavba. Chtěl dům šetrný k životnímu prostředí, který je spojen s přírodou, zároveň úsporný, ale bez kompromisů týkajících se komfortu.

Na severní straně je kvůli možným tepelným únikům minimalizován počet oken.  Fotovoltaické panely jsou umístěny na obou stranách sedlové střechy se sklonem 15°. Když jsou pod sněhem, elektrickou energii kupují majitelé domu z veřejné sítě a naopak během silného provozu panelů, kdy vyrobí více, než spotřebují, vyrobenou elektřinu prodávají. FOTO: DANO VESELSKÝ

Na severní straně je kvůli možným tepelným únikům minimalizován počet oken.
Fotovoltaické panely jsou umístěny na obou stranách sedlové střechy se sklonem 15°. Když jsou pod sněhem, elektrickou energii kupují majitelé domu z veřejné sítě a naopak během silného provozu panelů, kdy vyrobí více, než spotřebují, vyrobenou elektřinu prodávají. FOTO: DANO VESELSKÝ

Zimní zahrada byla vytvořena jako lapač tepelné energie. Velká okna jsou v případě příliš vysokých tepelných zisků stíněna textilními slunečními clonami. Nezacloněná okna propustí 60 % tepelné energie, zacloněná jen 9 %. Režim zacloňování je kombinován s větráním tak, aby teplota vzduchu v zimní zahradě byla příjemná během celého roku. FOTO: DANO VESELSKÝ

Zimní zahrada byla vytvořena jako lapač tepelné energie. Velká okna jsou v případě příliš vysokých tepelných zisků stíněna textilními slunečními clonami. Nezacloněná okna propustí 60 % tepelné energie, zacloněná jen 9 %. Režim zacloňování je kombinován s větráním tak, aby teplota vzduchu v zimní zahradě byla příjemná během celého roku. FOTO: DANO VESELSKÝ

Výpočty tepelných ztrát a architektura

Vizuální ideu navrženou architektem podrobili výpočtu tepelných ztrát a energetických úspor, a tak vznikl konečný výsledek. Kromě tlouštěk izolací a velikosti okenních konstrukcí se propočítával i vliv zastínění na tepelnou pohodu v interiéru, což ovlivnilo rozměry balkonů a střešních přesahů. Původně měl investor představu, že dům bude mít pultovou střechu s velkými přesahy, ale manželce se to nelíbilo, tak se nakonec dohodli na kompromisní sedlové střeše.
Výběr realizačních firem byl velmi důležitým faktorem, protože zde nechtěli jít cestou kompromisů. Řekli si, že se nepodvolí limitovaným možnostem oslovovaných firem, ale budou hledat společnosti ochotné a schopné řešit problém i nad rámec svých zvyklostí.
Základní ideu – vytvořit si příjemné bydlení s nízkoenergetickým standardem a z kvalitních materiálů na přírodní bázi, ne však na úkor komfortu – se jim podařilo naplnit.

Rekuperace je nastavena tak, že z odváděného vzduchu, který je přiveden do rekuperátoru, je odebráno teplo pro dohřívání přiváděného čerstvého vzduchu a ohřev pitné vody. Zchlazený na 5 °C se potom vyfukuje ven. FOTO: DANO VESELSKÝ

Rekuperace je nastavena tak, že z odváděného vzduchu, který je přiveden do rekuperátoru, je odebráno teplo pro dohřívání přiváděného čerstvého vzduchu a ohřev pitné vody. Zchlazený na 5 °C se potom vyfukuje ven. FOTO: DANO VESELSKÝ

Dvě třetiny celkových nákladů na výstavbu šly na terénní úpravy a opěrnou zeď. Pod zahradou je umístěna podzemní sběrná nádrž na dešťovou vodu o objemu 11 000 l, která zabezpečuje zalévání. Zavlažování, čerpadla či nabíjení elektrického skútru jsou automaticky spouštěny podle toho, jak je to energeticky nejvýhodnější vzhledem k výrobě vlastní elektrické energie a vzhledem k dodávce té síťové.

Dvě třetiny celkových nákladů na výstavbu šly na terénní úpravy a opěrnou zeď. Pod zahradou je umístěna podzemní sběrná nádrž na dešťovou vodu o objemu 11 000 l, která zabezpečuje zalévání. Zavlažování, čerpadla či nabíjení elektrického skútru jsou automaticky spouštěny podle toho, jak je to energeticky nejvýhodnější vzhledem k výrobě vlastní elektrické energie a vzhledem k dodávce té síťové.

Nucené větrání pomocí ventilátorů zabezpečuje hygienickou výměnu vzduchu ve všech místnostech a garantuje tak suché stěny bez plísní. Za normálních okolností by docházelo k pohybu vlhkosti z koupelny do ložnice, což je jednoznačně nežádoucí jev.

Nucené větrání pomocí ventilátorů zabezpečuje hygienickou výměnu vzduchu ve všech místnostech a garantuje tak suché stěny bez plísní. Za normálních okolností by docházelo k pohybu vlhkosti z koupelny do ložnice, což je jednoznačně nežádoucí jev.

Pohled na čísla

Celý dům je osazen do kopce, jehož sklon zmírnily terénní úpravy a opěrná zeď. Díky tomu se i v zahradě pohybuje pohodlněji. Dvě třetiny celkových nákladů na výstavbu pohltily rozsáhlé terénní úpravy. Dům je rozložen do tří podlaží s celkovou obytnou plochou 130 m2, s obslužnými prostory a sklepem je to 278 m2.
Investor měl na své nové bydlení jeden zásadní požadavek – aby bylo zdravé po všech stránkách. Čili co možná nejvíce přírodních materiálů v konstrukcích, ale i v interiérech, zdravé prostředí s čistým vzduchem, avšak bez zbytečných tepelných úniků. Materiály a stavební prvky musely být snadno dostupné a relativně finančně nenáročné. A protože se touto problematikou zabývá i profesionálně, způsob nuceného větrání byl samozřejmostí. Ve vlastním domě chtěl dokázat, že i u nás se dá za rozumné peníze postavit rodinný dům se standardem nízkoenergetické stavby, s dostatečným uživatelským komfortem a s dobrým vnitřním prostředím bez zbytečných škodlivin z umělých a nezdravých materiálů.

FOTO: DANO VESELSKÝ

FOTO: DANO VESELSKÝ

FOTO: DANO VESELSKÝ

FOTO: DANO VESELSKÝ

Bilance

Energetická bilance ukazuje spotřebu 11 MW elektřiny za celý minulý rok, kdy ještě dosoušeli zděnou část stavby a spotřeba byla o něco vyšší, než bude v následujících běžných letech. „Vyrobili jsme celkově 19 MW energie, zužitkovali jsme z toho 3,5 MW, zbytek jsme zase do sítě dodali a ze sítě později koupili 7 MW. V této spotřebě je kompletní provoz domu i se zavlažováním trávníku, s provozem čerpadla z jezírka a vodopádu a s používáním všech spotřebičů včetně sekačky. V přepočtu nás elektrická energie vyšla na 25 000 korun za celý rok,“ pochvaluje si investor.
„Jsem přesvědčen, že místo komplikovaného papírování kvůli dotaci by většina investorů ocenila jednoduchý model bez dotací formou zápočtu odebrané a dodané elektřiny s tím, že vyrobím-li více, než spotřebuji, je to můj problém a nemusím za to dostat nic. Tato dotace by byla podle mého názoru méně spekulativní a zneužívaná, protože každého by zajímala vlastní spotřeba,“ tvrdí investor.
Rozdíl skutečně spotřebované elektřiny a vypočítané potřeby tepla je velmi malý a neodráží potřebu energií na přípravu ohřáté pitné vody a provoz spotřebičů. Velká část energie na vytápění je ve formě teplého vzduchu použita právě k ohřevu vody.

Obytná část domu je koncipována jako dřevostavba, spodní část, kde se nacházejí obslužné prostory a technické místnosti, je zděná, protože je „zaseknuta“ do svahu. Velké balkony a přesahy střech mají své technické opodstatnění – jejicFOTO: DANO VESELSKÝ

Obytná část domu je koncipována jako dřevostavba, spodní část, kde se nacházejí obslužné prostory a technické místnosti, je zděná, protože je „zaseknuta“ do svahu. Velké balkony a přesahy střech mají své technické opodstatnění – jejicFOTO: DANO VESELSKÝ

Další technologie

U konstrukce domu je použita rekuperace, která využívá tepelné ztráty větráním pro přípravu ohřáté pitné vody. Spotřeba elektrické energie je celková spotřeba energie, protože v domě se nepoužívá jiný zdroj tepla, jen elektrické přitápění a elektrická příprava ohřevu pitné vody. V této spotřebě je i příkon všech spotřebičů, včetně elektrické sekačky a dobíjení elektrického skútru.
Ekonomicky výhodný systém řízeného větrání odsává vlhký a opotřebovaný vzduch z místností jako WC, koupelny a kuchyně a pomocí nepatrného podtlaku nasává čerstvý vzduch přes pasivní větrací průduchy v obytných místnostech jako ložnice, pracovny a obývací pokoje. O maximálně efektivní využívání tepelných zisků a dostupných energetických zdrojů se stará jednoduché měření a regulace Bloomeco. Ta monitoruje výrobu elektrické energie i vybrané parametry vnitřního prostředí. Chování konkrétních technických zařízení se přizpůsobuje aktivitám uživatelů.

Stavitelé použili novou větrací mřížku jako součást tepelné izolace bez ohledu na to, zda jde o kontaktní, nebo odvětrávaný systém. Donedávna se používaly průduchy, které měly v interiéru pěkný kompaktní vzhled, ale na venkovní stěně rušily protidešťovou mřížkou. Větrací mřížka je umístěna v ostění okna, takže je ukryta před přímým pohledem. FOTO: DANO VESELSKÝ

Stavitelé použili novou větrací mřížku jako součást tepelné izolace bez ohledu na to, zda jde o kontaktní, nebo odvětrávaný systém. Donedávna se používaly průduchy, které měly v interiéru pěkný kompaktní vzhled, ale na venkovní stěně rušily protidešťovou mřížkou. Větrací mřížka je umístěna v ostění okna, takže je ukryta před přímým pohledem. FOTO: DANO VESELSKÝ

Stavitelé použili novou větrací mřížku jako součást tepelné izolace bez ohledu na to, zda jde o kontaktní, nebo odvětrávaný systém. Donedávna se používaly průduchy, které měly v interiéru pěkný kompaktní vzhled, ale na venkovní stěně rušily protidešťovou mřížkou. Větrací mřížka je umístěna v ostění okna, takže je ukryta před přímým pohledem. FOTO: DANO VESELSKÝ

Stavitelé použili novou větrací mřížku jako součást tepelné izolace bez ohledu na to, zda jde o kontaktní, nebo odvětrávaný systém. Donedávna se používaly průduchy, které měly v interiéru pěkný kompaktní vzhled, ale na venkovní stěně rušily protidešťovou mřížkou. Větrací mřížka je umístěna v ostění okna, takže je ukryta před přímým pohledem. FOTO: DANO VESELSKÝ

Skladba materiálů v obvodové stěně (ve směru z interiéru do exteriéru):
• sádrokarton, 12,5 mm
• instalační rošt, 50 mm
• dřevovláknitá deska OSB 4, 18 mm
• nosný rám KVH vyplněný izolací z minerální vlny, 140 mm
• dřevovláknitá deska OSB 3, 12 mm
• PUR lepidlo
• polystyren EPS 70-F, 240 mm
• vyrovnávací stěrka s výztužnou síťkou, 3 mm
• fasádní omítka, 1,5 mm

Skladba střechy:
• střešní krytina Bramac
• střešní latě
• kontralatě
• paropropustná pojistná hydroizolační fólie
• dřevovláknitá deska HOFATEX UD, 60 mm
• střešní konstrukce, krokve, 200 mm
• izolace mezi krokvemi, minerální vlna, 200 mm
• dřevěná zavěšená konstrukce s přerušeným tepelným mostem, 200 mm
• tepelná izolace v zavěšeném roštu, minerální vlna, 200 mm
• polyetylenová fólie (parozábrana)
• dřevěný rošt, 40 mm
• konstrukce k přichycení sádrokartonu
• sádrokarton, 12,5 mm 

Nízkoenergetická dřevostavba: Drevstav
Zastavěná plocha: 130 m2
Užitková plocha: 309,33 m2
Potřeba tepla na vytápění: 27,2 kW/m2
Fotovoltaické panely: SRSOLAR (plocha 168 m2, výkon 19,58 kWp)
Větrací jednotka: hybridní větrací systém LUNOS (rekuperace s účinností až do 90,6 %)
Tepelné čerpadlo: vzduch/voda
Zásobník ohřáté pitné vody: Dimplex, objem 290 l

TEXT KAMILA ĎURÍKOVÁ
FOTO DANO VESELSKÝ
ZDROJ časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Dřevostavby Návštěvy domů
Tagy: bydleni drevostavby dum rodinny Roubenky stavba
Sdílejte článek

Diskuze