brany

Dřevěné dveře v jídelně s chlapcem a ženou
Rekonstrukce domu

Společnost Hörmann nezastavila v rekordních výkonech ani složitá doba

Od loňského roku prochází ekonomika obtížnými zkouškami, které vyvolala světová pandemie onemocnění COVID 19. S následky této krize se musejí vyrovnat i hospodářsky silné subjekty. Jak ale ukazuje zkušenosti společnosti Hörmann, kvalitní nabídka a marketing zaměřený na zákazníka pomohou přestát i složitá období.

Stavební materiály

Robustní posuvný pohon, který odolá zvýšené námaze

Pro průmyslovou sféru je typický velmi frekventovaný provoz. Značné nároky jsou kladeny především na vjezdové brány. Časté otevírání a zavírání brány vyžaduje opravdu výkonný pohon, který vydrží velké namáhání. Právě těmto požadavkům vyhovuje pohon posuvných bran STA 400 FU s tažnou a tlačnou silou až 2 300 N, který na trh uvedla společnost Hörmann.

Rekonstrukce domu

Brány do soukromí

Brána je stavební prvek, který má bezpečnostní charakter. Umožňuje průchod do nitra vašeho soukromí aodděluje ho od „nebezpečného“ vnějšího světa. Brány byly součástí středověkého opevnění měst aměly též reprezentativní charakter. Jejich význam přetrval do současnosti, ikdyž spíše jen vsymbolické rovině. Brány dnes neslouží kzastavení nepřátelských vojsk, ale spolu soplocením ohraničují, kde jste ještě doma. Ve středověku se jednotlivá města pyšnila výzdobou svých bran. Stejně tak si dnes počínají mnozí majitelé nemovitostí. Brány nám toho onich leckdy mnoho napoví.