Reklama
Přestavba bytového jádra

Přestavba bytového jádra

Zvyšující se požadavky na kulturu bydlení a stárnoucí bytový fond jsou nejčastějšími důvody pro zahájení stavebních úprav v našich bytech. I když se většina z nás již dávno smířila se způsobem života v panelových domech i se všemi negativy, která takové bydlení přináší, přesto hledáme cesty, jak alespoň v rámci jistých omezených možností přinést do