mlýn

Přestavba papírny a mlýna
Návštěvy domů

Ekologická proměna mlýna na Křivoklátsku tají dech. Architekt si ze zbytkového dřeva vyrobil i nábytek

Starý objekt mlýna na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko byl už v devadesátých letech částečně proměněn v trvalé bydlení. Týkalo se to však jen jeho západní části. Východní zůstala nezměněná, dokud nedostal nabídku bydlet v těchto prostorech architekt Tomáš Petrášek s rodinou. Jak vypadá jeho domov po proměně?