Rohové sedačky

Návštěvy domů

Stoprocentní funkcionalismus

Manželský pár byl zdůvodu restituce donucen opustit domov, který si vybudoval podle svých představ. Zdánlivě nešťastná záležitost však těmto lidem dala víc, než vzala. To, že všechno má svůj smysl, se nakonec odráží ivjejich novém domově, kde nic nechybí ani nepřebývá.