satelitné domy

Foto: Michaela Kučmová
Návštěvy domů

Jak oživit satelitní zástavbu netradičním rodinným domem

Do lokality s typicky satelitní zástavbou rodinných domů jsme se pokusili vnést oživení ve formě domu na netradičním půdorysu s jednoduchým tvaroslovím.