Čistička odpadních vod – druhá šance pro odpadovou vodu

17. 03. 2015
Diskuze (0)
Sdílet

Ekologická řešení si u nás získávají stále více příznivců. V mnoha případech se s nimi spojuje nejen pozitivní vliv na životní prostředí, ale i finanční úspora. Takovým případem jsou i domovní čističky odpadních vod.

Co byste měli vědět o čističce odpadních vod

1 K čemu slouží

Domovní čistička odpadních vod (ČOV) slouží hlavně na čištění splaškových odpadních vod z domácností rodinných domů, skupin domů nebo menších ubytovacích zařízení. V místech, kde je naplánovaná, ale zatím nezrealizovaná centrální kanalizace, nabízí možnost dočasně vyřešit odkanalizování rodinného domu. Tam, kde kanalizace není plánována, může řešit odkanalizování rodinného domu natrvalo. Domovní ČOV odpadní vodu nejen čistí, ale po dalším zpracování umožňuje její použití na zavlažování zahrady nebo na technické účely (splachovaní toalet nebo mytí vozidel).

2 Proč se vyplatí

Při výběru způsobu odkanalizování rodinného domu na místech, kde není možnost napojit se na veřejnou kanalizaci, si můžete vybrat mezi žumpou a domovní ČOV. Ve prospěch domovní ČOV hovoří více faktů: ČOV je mnohem menší než žumpa, nepotřebuje tedy tolik manipulačního prostoru, je mnohem lehčí (cca 100 kg) a není nutné ji osazovat jeřábem. Největší výhodou je však to, že představuje nepoměrně ekonomičtější a ekologičtější zařízení než žumpa.

3 Z čeho se skládá

Domovní ČOV sestává z plastové nádrže z kvalitního polypropylenu, v níž je umístěna technologická vestavba, provzdušňovací a přečerpávací systém a akumulační zařízení. Konstrukce obvodového pláště ČOV má minimální tloušťku 8 mm, v závislosti na velikosti zařízení. Rozvod vzduchu se reguluje v rozvaděči škrtícími ventily. Kryt domovní ČOV je už v základní úpravě vybaven uzamykacím systémem. Je vyroben technologií rotačního odlévání plastů z kvalitního UV stabilního materiálu.

4 Řízení ČOV

ČOV ovládá řídicí jednotka AQC Basic, která dmychadlu přiděluje doby chodu v logickém intervalu. Aby se zabránilo usazování aktivního kalu, dmychadlo se vypíná maximálně na čtyři minuty v jednom celku. Řídicí jednotka ČOV zapisuje výpadky proudu, upozorňuje na přednastavené servisní intervaly, vizuálně a akusticky hlásí poruchu dmychadla a má i integrované počítadlo motohodin. Řídicí jednotka disponuje až deseti přednastavenými režimy provozu, přičemž z menu se jednoduše vybere režim odpovídající zátěži, která do ČOV přichází. V případě nepřítomnosti majitelů domu během dovolené nebo při provozu ČOV na chatě je možné v řídicí jednotce zvolit úsporný režim „dovolená“ nebo „chata“. Domovní ČOV i při těchto režimech dosahuje konstantní kvality vyčištěné vody.

5 Realizace

Domovní ČOV se osazuje do připraveného výkopu na základovou železobetonovou desku tak, aby bylo možné do vstupního hrdla ČOV připojit kanalizační potrubí z rodinného domu. Stavební jámu lze díky malým rozměrům domovní ČOV vykopat manuálně, stejně jako její uložení na základovou desku a následné obsypání. Odtokové potrubí vyčištěné vody je potřebné vyústit do potoka, dešťové kanalizace nebo do vsakovacího objektu. Výšku ČOV je v závislosti na hloubce přítokového potrubí možné upravit tak, aby byl jeho horní okraj pár centimetrů nad terénem. Dmychadlo a řídicí jednotku můžete umístit do technické místnosti v domě, do garáže, sklepa nebo šachty na dmychadlo, která se umisťuje vedle ČOV a umožňuje bezproblémovou kontrolu.

6 Náklady

Investiční náklady na realizaci domovní ČOV a žumpy s objemem 10 m3 jsou zhruba stejné. Velký rozdíl však vzniká při provozních nákladech. Roční náklady na provoz domovní ČOV představují zhruba 50 €, protože ČOV spotřebovává jen elektrickou energii prostřednictvím připojeného dmychadla. Zatímco v ČOV se odpadní voda čistí a slouží na opětovné použití, žumpa představuje pouze akumulační nádobu, v níž se odpadní voda soustřeďuje a její objem je potřebné přibližně jednou měsíčně vyčerpat a odvézt fekálním vozidlem do městské ČOV, kde se odpadní voda následně zneškodní. Provoz žumpy může vyjít i na více než 600 € ročně.

Technologie VFL

Mezi nejrozšířenější technologie pro ČOV patří technologie s názvem VFL (Vertical Flow Labyrinth). Domovní ČOV s technologií VFL se vyznačují vysokou účinností a nízkou provozní náročností.
ČOV je rozdělena na tři technologické zóny:
1. Vysoce účinná neprovzdušňovaná anoxicko-anaerobní část s mechanickým předčištěním zabezpečuje odbourání dusíku a jsou v ní vytvořeny podmínky i na biologické odbourání fosforu.
2. Provzdušňovaná část s trubicovým jemně bublinovým provzdušňovacím elementem zabezpečuje biologickou degradaci uhlíkatých nečistot.
3. Separační část, v níž se odděluje vyčištěná voda od aktivního kalu, obsahuje akumulační zařízení na vyrovnání nerovnoměrných nátoků. Akumulační zařízení je nezbytné například při vypuštění vany nebo pračky. Důmyslná konstrukce vzedmutím hladiny zabezpečuje naakumulování většího množství vody, aby nedocházelo k rychlému odtoku v době nárazových přítoků a aby aktivní kal při takovém provozním stavu neodtékal z ČOV.

Všechny uvedené technologické součásti společně v jednom reaktoru zabezpečují bezporuchový a nenáročný provoz ČOV, proto není možné žádný z těchto prvků vyloučit.

TEXT SOŇA CABAJOVÁ, AQUATEC VFL
FOTO AQUATEC VFL
ZDROJ JAK UŠETŘIT A POSTAVIT NÍZKOENERGETICKÝ DŮM, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: Rady a Tipy
Tagy: čistička odpadní potrubí odpadní vody žumpa
Sdílejte článek

Diskuze